Carl-Henric Nilsson

Styrelseordförande

Tidigare erfarenhet: Ett flertal styrelseuppdrag inom bland annat fin– och biotech.

Varför Finqr: Verksamheter kopplade till finans– och bankbranschen står inför ett starkt omvandlingstryck de närmsta åren. FINQR är en del av omvandlingen.

Claes Ramel

Styrelseledamot

Tidigare erfarenhet: Verksam inom e–handel i över tio år och medgrundare av Ecobränsle (förnyelsebara drivmedel). Investerar i företag som vill utmana och erbjuda bättre kundupplevelser.

Varför Finqr: Det har länge saknats en fakturahantering som är anpassad efter kundernas verksamhet och affärssystem. Det gör FINQR till en efterlängtad utmanare.

Jakob Carlbring

VD

Tidigare erfarenhet: Systemutvecklare på Fortnox, CTO & produktchef på Nox Finans (Fortnox).

Varför Finqr: Jag ville ta reda på hur mycket av den administrativa delen av företagande som gick att automatisera genom ny teknik. Och svaret blev så gott som allting. Det är tjänsten ett bevis på.

Anis Alekic

Utvecklingschef

Tidigare erfarenhet: Systemutvecklare på Enferno, Cap Gemini.

Varför Finqr: Tack vare mina tidigare erfarenheter i branschen har jag kunnat identifiera flera förbättringsmöjligheter. Idag finns ju många exempel på tjänster som använder ny teknik på rätt sätt – men ingen fakturahantering har hoppat på trenden. Tills nu.

Fredrik Göransson

Styrelseledamot

Tidigare erfarenhet: Bakgrund inom logistik, produktion och försäljning. Driver och har startat flertalet bolag inom olika branscher.

Varför Finqr: Automatiseringen och digitaliseringen av ekonomi är en spännande bransch med stor utvecklingspotential. FINQR har de rätta förutsättningarna för att lyckas och var tidigt ute i sin nisch.