Styrelse

Carl-Henric Nilsson

Carl-Henric Nilsson

Styrelseordförande

Tidigare erfarenhet: Ett flertal styrelseuppdrag inom bland annat fin– och biotech.

Varför Finqr: Verksamheter kopplade till finans– och bankbranschen står inför ett starkt omvandlingstryck de närmsta åren. FINQR är en del av omvandlingen.

Claes Ramel

Claes Ramel

Styrelseledamot

Tidigare erfarenhet: Verksam inom e–handel i över tio år och medgrundare av Ecobränsle (förnyelsebara drivmedel). Investerar i företag som vill utmana och erbjuda bättre kundupplevelser.

Varför Finqr: Det har länge saknats en fakturahantering som är anpassad efter kundernas verksamhet och affärssystem. Det gör FINQR till en efterlängtad utmanare.

Jakob Carlbring

Jakob Carlbring

CEO

Tidigare erfarenhet: Systemutvecklare på Fortnox, CTO & produktchef på Nox Finans (Fortnox).

Varför Finqr: Jag ville ta reda på hur mycket av den administrativa delen av företagande som gick att automatisera genom ny teknik. Och svaret blev så gott som allting. Det är tjänsten ett bevis på.