Lösning för att fakturera medlemmar

Att fakturera medlemmar är oftast en tidskrävande process. Skickas medlemsavierna via post så ska de skapas, skrivas ut, frankeras, adresseras och postas.

Sedan är det dags att snällt påminna alla som inte betalat sin medlemsavgift. Och om de inte vill vara medlemmar längre måste medlemsavin krediteras. Sedan ska allt bokföras i ekonomisystemet.

Så här ser verkligheten ut för många föreningar. Men det finns en lösning som kan göra det hela avsevärt mycket enklare, oavsett ekonomisystem som används. Lösningen heter FINQR Medlemsservice. Se det som en fakturamotor som kopplas på ditt ekonomisystem. FINQR hämtar automatiskt över avierna och distribuerar dem på det sätt som du önskar. Betalas inte avierna kan du skicka påminnelser och även ställa in att avin krediteras automatiskt vid utebliven betalning. Bokföringen av inbetalningar görs automatiskt i ditt ekonomisystem.

Det finns många fler spännande funktioner i FINQR Medlemsservice, och priset är inget att prata om. Så vad väntar du på? Gå in och läs mer om FINQR Medlemsservice.