Smart och enkelt
På riktigt

FINQR är ett smartare sätt att hantera fakturorna oavsett ditt företags storlek, vilket ekonomisystem ni använder eller var i världen ni sitter. Och det enda vi behöver för att komma igång är dina företagsuppgifter. Ett knapptryck senare synkar tjänsten med ditt ekonomisystem och börjar hämta fakturor. Du väljer vilka du vill hantera eller finansiera – resten sköter vi. Snart efter kommer du att förstå varför vi brukar säga att FINQR är synonymt med både ökad likviditet och ett minskat intag av huvudvärkstabletter.