Vi är FINQR

Jakob Carlbring

”Jag ville ta reda på hur mycket av den administrativa delen av företagande som gick att automatisera genom ny teknik. Och svaret blev så gott som allting. Det är FINQR ett bevis på.”
/Jakob Carlbring

Cecilia Temler
Robert Kalla

”Det är ett drömuppdrag att sälja en produkt som både kan underlätta så mycket för företagare – och som jag själv tycker så mycket om!”
/Robert Kalla

Mikael Wahlgren
Anis Alekic

”Tack vare mina tidigare erfarenheter i branschen har jag kunnat identifiera flera förbättringsmöjligheter. Idag finns ju många exempel på tjänster som använder ny teknik på rätt sätt – men ingen fakturahantering har hoppat på trenden. Tills nu.”
/Anis Alekic