Smart teknik sänker priserna

FINQR är helt digitalt och automatiserat. Det betyder mindre personal och lägre priser. Oavsett vilken deal ditt företag väljer att använda slösas inga slantar:

Fakturaservice
7 kr/faktura

 • Distribution av faktura
 • Vänlig notis till mottagaren om att fakturan förfallit
 • Påminnelse och inkassokrav
 • Automatisk bokföring i ditt affärssystem
 

Läs mer

Medlemsservice
12 kr/faktura

 • Distribution av medlemsavi
 • Automatisk kreditering vid avslutande av medlemsskap
 • Automatisk bokföring i ditt affärssystem
 

Läs mer

Factoring
14 kr + %/faktura

 • Börja med påminnelse eller inkasso
 • Automatisk bokföring i ditt ekonomisystem
 

Läs mer

Inkasso
0 kr/faktura

 • Börja med påminnelse eller inkasso
 • Automatisk bokföring i ditt ekonomisystem
 

Läs mer