När betalningen kommit in prickar vi automatiskt av den i ditt ekonomisystem. Tillgång till händelser & verifikat.