Sekretesspolicy

Finqr uppskattar ditt besök på vår webbplats www.finqr.se (”Webbplatsen”).

Finqr inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett hederligt och ansvarsfullt sätt. Finqr vill informera om vilka uppgifter Finqr får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad Finqr gör med uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker Webbplatsen.

Hur samlar Finqr in uppgifterna?

När du besöker Webbplatsen, kan Finqr bara identifiera din dators IP-adress. Trots dessa uppgifter förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att registrera dig som kund, genom att skicka e-postmeddelanden till oss eller om du på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar Finqr in dem för användning inom företaget, i de syften som anges i denna sekretesspolicy. När du registrerar dig som kund ber Finqr att du anger namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer.

Vidare kan Finqr i likhet med många andra organisationer lägga en så kallad cookie på din hårddisk från vissa av Webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på din hårddisk av vår server och är ditt “id-kort” hos oss. Den är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Bland annat gör den att du enkelt kan navigera på Webbplatsen. Syftet är att berätta för vår server att du har återvänt till en viss webbsida. Det spar tid för dig, för om du gjort en personlig utformning av sidor eller registrerat dig för att få tillgång till vissa delar av Webbplatsen, hjälper en cookie Webbplatsen att komma ihåg vem du är. Den hjälper oss även att förbättra Webbplatsen, eftersom Finqr genom dem lär oss vilka delar av Webbplatsen som är populärast. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies och vägra att acceptera en efter varningen. Du kan även ställa in din webbläsare så att den automatiskt vägrar acceptera cookies. Ställer du in din webbläsare så, kanske du inte kan använda vissa delar av Webbplatsen.

Hur använder Finqr uppgifterna?

Vårt främsta syfte med insamlande av personuppgifter är att kunna erbjuda dig en anpassad tjänst och att leverera en bättre tjänst och mer relevant innehåll. Finqr använder de uppgifter Finqr samlar in till att ge dig information eller tjänster du efterfrågar och för att förstå våra kunder eller besökare bättre. För att uppnå detta analyserar Finqr uppgifter om medlemmarnas demografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter Finqr erhåller från vår webbplats. Forskning och analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda medlemmar.

Finqr kan även vid tillfälle använda de uppgifter du lämnat för att sända dig information (via brev eller e-post) om oss och produkter och tjänster som Finqr tror är av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss. Du kommer inte att få sådan information om du angivit att du motsätter dig det. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få sådan information från oss, kontaktar du oss och anger ditt användarnamn.

Var hamnar uppgifterna?

Finqr skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part.

För att kunna erbjuda bättre tjänster, kan Finqr komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag inom vår koncern (som kan men inte måste finnas inom EU). Sådana företag kan finnas i länder som inte erbjuder samma slags lagstadgade skydd för personuppgifter som dem som gäller inom EU. Trots detta gör Finqr vårt bästa för att hålla dina personuppgifter konfidentiella inom vår koncern, oavsett om det är inom EU eller om det skett en internationell överföring till andra företag inom koncernen.

Finqr kan i särskilda fall avslöja personuppgifter, när Finqr har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra medlemmars eller andra besökares rättigheter, när Finqr är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att Finqr avslöjar uppgifterna.

Genom att använda vår webbplats och/eller registrera dig som kund, samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Kontrollera att uppgifterna är korrekta

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. (Glöm inte att ange användarnamn.) När dina kunduppgifter raderas har du inte längre tillträde till de delar av webbplatsen som är avsedda för kunder, vilket även omfattar ett eventuellt e-postkonto.

Meny