Automatisk medlemsfakturering som även prickar av betalningar automatiskt i GIT. Kan det bli smidigare?