Har du ett affärssystem eller branschspecifikt system som du vill strö lite extra teknikglitter över? Med FINQRs plattform adderar du enkelt funktionalitet för fakturaservice, påminnelser och inkasso.