Resultatet av undersökningen

Nu ska vi kanske ta resultatet med en nypa salt och med glimten i ögat eftersom det baseras på vår lättsamma enkät ”Hur digital är du som ekonom”. Men det är som man ibland säger ”bakom humorn vilar allvaret”.

Genom att titta på vad respondenterna svarat på några specifika frågor, så kan vi faktiskt få en fingervisning om hur läget är därute på ekonomiavdelningarna i vårt avlånga land.

Metod & fördelning

Undersökningen bestod av en digital enkät med 5 stycken alternativ-frågor som berörde ämnet digitalisering och ekonomi.

I undersökningen deltog 150 respondenter fördelat på 36 % Kvinnor, 33 % Unicorns och 31 % Män. Undersökningen utfördes i en okontrollerad och lättsam miljö 😁

Om du inte deltagit i undersökningen själv än, så finner du den här:
https://finqr.se/hur-digital-ar-du-som-ekonom/

Entusiast – den vanligaste kategorin

Respondenternas svar poängsattes vilket resulterade i en slutgiltig poängtotal, som sedan avgjorde i vilken ”kategori av ekonom” som de hamnade i. De tre kategorierna är: Analog skeptiker, Data-entusiast och Digital Virtuos. Den sistnämnda kategorin är den ”svåraste” att uppnå eftersom den kräver maxpoäng.

Den vanligaste kategorin respondenterna hamnade i var Entusiast (82 %), antagligen mycket beroende på hur vi satte poängintervallet för kategorin 😉

7 % blev skeptiker och 11 % virtuoser. Minst antal skeptiker återfinns bland kvinnorna, som även har flest antal virtuoser.

”Vad handlar allt om?”

Här ser vi ett tydligt exempel på den svenska lagom-mentaliteten, där hälften av respondenterna föredrar att säkra svaret genom ”lite av varje”.

Samtidigt kan det ses som en tydlig fingervisare för att vi just nu befinner oss i en era som präglas av ”Människa & Maskin”. Hade vi ställt frågan för 10 år sedan hade antagligen fler svaranden hamnat i kategorin ”Kronor och ören”.

”Hur lagrar du helst
er ekonomiska data?”

Storslam för molnet, som 3/4 av respondenterna har som sin favorit för att lagra data. En tydlig effekt av framfarten som SaaS och molntjänster har haft de senaste 10 åren på den svenska marknaden.

Det kan dock kännas betryggande att om internet skulle försvinna, och en solstorm skulle steka alla hårddiskar, så finns det ett antal ekonomiavdelningar som har sin data tryggt förvarad på hålkort. Om du är för ung för hålkort, kan du läsa mer här.

”Hur expanderar du helst avdelningens kapacitet?”

Här blev till och med vi själva förvånade. I en tid där det talas om en oro för att yrkeskategorier ska försvinna och maskinerna tar över, så svarar 85 % att de helst utökar ekonomiavdelningens kapacitet med något annat än människokraft.

Resultatet skulle kunna vara ett tecken på att det skett ett mentalitetsskifte bland företag. Man ser inte längre digitaliseringen som en fiende, utan som något som stärker avdelningen. Detta innebär också med största sannolikhet att ekonomiavdelningens roller har börjat utvecklas allteftersom vissa arbetsuppgifter tas om hand eller underlättas av mjukvara och ”robotar”.

”Välj en favorituppfinning”

Kanske var det för att vi gav tråkiga alternativ, eller så finns det verkligen många blockchain-entusiaster därute på ekonomiavdelningarna. Vi tror det hänger samman med den positiva syn man har på framtiden och den teknologiska utvecklingen.

Ekonomiavdelningarna verkar vara en plats med tilltro för framtiden och en sund inställning till både teknik och medarbetare.

Nu finns det bara en,
möjligtvis två saker kvar att göra!

Om du gillade läsningen, så föreslår vi att du blir en officiell Cash Flow Geek genom att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev, så är du med i allt spännande nytt som händer hos FINQR. Och när du har gjort det, så tycker vi även att du ska läsa mer om hur FINQR-plattformen fungerar.

  • Därför behöver du godkänna att vi behandlar dina uppgifter, samt att vi kommer skicka nyhetsbrev till dig.
  • Läs i vår policy hur vi behandlar personuppgifter
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.