Hur fungerar dröjsmålsränta för faktura?

Dröjsmålsränta är en ränta företag kan ta ut när en kund när en kund inte betalar i tid. Dröjsmålsräntan är tänkt att kompensera inkomstbortfall, samt att se till att kunden betalar i tid.

Dröjsmålsräntan kan avtalas, men får inte vara orimligt hög, då kan den ogiltigförklaras. Om ingenting avtalats kring dröjsmålsränta så gäller den aktuella referensräntan + 8 %. Referensräntan fastställs av Riksbanken.

När kunden är ett företag så kan du debitera referensränta + 8 % från dagen 30 dagar efter fakturadatumet. Här behöver du inte upplysa att du tar ut dröjsmålsränta. Men när kunden är en konsument så måste du meddela dem 30 dagar i förväg om dröjsmålsräntan.

Om du vill lära dig mer om påminnelser och inkasso, kan du ladda ner vår kostnadsfria guide är.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.