Vilken är dröjsmålsräntan enligt räntelagen?

Dröjsmålsräntan kan avtalas, annars gäller den aktuella referensräntan + 8 %. Referensräntan fastställs av Riksbanken.

Om du vill lära dig mer om inkasso, kan du ladda ner vår kostnadsfria guide är.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.