Med FINQR behöver du inte en mall för betalningspåminnelse

Det är många som letar efter en mall för hur de ska formulera sina betalningspåminnelser. Och vi gissar att du är en av dessa personer eftersom du nått vår sida. Får vi lov att vara lite djärva och föreslå något helt annat?

Om du brukar skicka ut en betalningspåminnelse, så vet du att det är ganska mycket administration kopplat till hela påminnelseprocessen. Om ärendet senare går vidare till inkasso blir det ännu mer krävande.

Många drar sig för att driva ärendet vidare eftersom de är osäkra på hur det påverkar kundrelationen. Då kan en extern part vara en lösning. Generellt sätt brukar man säga att pengarna kommer in snabbare när man fakturerar genom någon annan och även låter dem ta hand om påminnelser och inkasso. Det är detta som vi på FINQR specialiserat oss på.

Vår lösning för fakturaservice automatiserar hela din fakturering, från utskick, till påminnelser, inkasso och även bokföring av kundfakturorna. Vi synkar med de flesta affärssystem. Kontakta oss för att få veta mer. Läs mer om vår lösning för fakturering här.