Vad är kundfordringar

En kundfordran innebär att ett företag sålt en tjänst eller vara till en köpare, men inte fått betalt för tjänsten eller produkten ännu. Det är då en kundfordran uppstår. Det behöver inte vara fråga om en utebliven betalning, utan om en vara eller tjänst som ännu inte betalats. Oftast är det fråga om en faktura. Kundfordran försvinner när köparen har betalt fakturan. I själva redovisningen så är kundfordringar omsättningstillgångar. De redovisas i boksklutet under fordringar.

Vill du lära dig mer om hur du kan automatisera dina fakturautskick och bokföringen av dem? Klicka här och läs mer om FINQR Fakturaservice.