Detaljerad prislista

På denna sida listar vi priserna lite mer detaljerat i samband med vår Fakturadistribution, Kravhantering och Factoring Allt för att vara så transparenta och tydliga som möjligt. Alla priser anges exkl. moms. Vid frågor kontakta [email protected]

Fakturadistribution

På FINQR skickar vi fakturor på flertalet sätt såsom brev, e-faktura och via e-post. Kostnaden för distribution beror på vilken fakturavolym du har och återfinns i ditt avtal. Nedan listar vi kostnaden för tilläggstjänster kopplade till din fakturadistribution.

Kostnad för din kundKostnad för dig
Fakturabilaga2,50 kr
Extra bilaga1,50 kr
Extrasida ”baksida” (sida 2-*)1 kr via brev
A-post2 kr via brev
Färgutskrift2,50 kr via brev
Dedikerat bankgiro *2 200 kr / år
SMS1 kr
Marknadsföring/Budskap i faktura2,50 kr/faktura

* FINQR står som juridisk ägare av bankgironumret men Klienten har rätt att ta över det i det fall att dom skulle vilja avsluta samarbetet.

Påminnelse och Inkasso

Om du använder dig av vår påminnelse- och inkassomodul så finner du kostnader kopplade till detta nedan.

Kostnad för din kundKostnad för dig
Påminnelse60 kr*
Inkassokrav180 kr*
Förseningsavgift (frivillig)**450 kr
DröjsmålsräntaReferensränta + 8%

* Om ett ärende avslutats utan att påminnelse, inkasso eller dröjsmålsränta inbetalats debiteras de avgifterna er

**Avgiften omfattar påminnelseavgift, inkassokostnad och uppläggningsavgift av amorteringsplan

Betalningsföreläggande m.m.

Betalningsföreläggande används för att kräva betalning av en gäldenär genom Kronofogden.

Kostnad för din kundKostnad för dig vid lyckat ärendeKostnad för dig vid misslyckat ärende*
Serviceavgift betalningsföreläggande***150 kr150 kr
Arvode betalningsföreläggande380 kr380 kr
Ansökningsavgift betalningsföreläggande300 kr300 kr
Avgift verkställighet**600 kr600 kr
Delgivning1000 kr400 kr1400 kr
Uppläggningsavgift amorteringsplan170 kr170 kr
Aviavgift amorteringsplan60 kr60 kr
Påminnelseavgift amorteringsplan60 kr60 kr
Anmälan fordran i konkurs180 kr180 kr
Hantering rekonstruktioner180 kr180 kr
Hantering skuldsanering180 kr180 kr
Ansök.avg tingsrätt****Faktisk kostnad0 krFaktisk kostnad
Dementi450 kr
Juridiska tjänster1990 kr/påbörjad timme1990 kr/påbörjad timme
Utlandsinkasso Startkostnad Max 500 krMax 500 kr

* Med misslyckat ärende menas att fordran inte blivit betald innan den överförts till efterbevakning.
** Avgiften avser per verkställighetsår.

*** Inkluderar följande åtgärder: Adressforskning, Framtagande av organisations-/personnummer, Scoring/ärendevärdering/analys, Ev. Meddelande till socialnämnd (Hyresfordran), Ansökan om betalningsföreläggande (ev. med
avhysningsyrkande), Beställning av registrerings- och firmabevis

****Vid återkallelse eller misslyckat indrivet ärende erhåller Finqr lagstadgade och övriga avgifter samt ränta

Efterbevakning

Du har möjlighet att lägga ett ärende på efterbevakning och arbeta med gäldenären för att få in fordran. Efterbevakning innebär rent praktiskt att man håller fordran aktuell genom att skicka ut kravbrev. Detta innebär att man bryter preskriptionstiden som annars är på tre år.

KlientFINQR
Kapital*80 %20 %
Lagstadgade och övriga avgifter samt ränta*0 %100 %

* Gäller även då faktura på klients begäran återkallas från efterbevakning (dock ej vid gäldenärens konkurs).

Avvikelser

FINQRs tjänster bygger på automatisering, och det är tack vare smart teknik som vi kan hålla nere våra kostnader. Men givetvis kan vi även hjälpa till i fall/avvikelser som kräver en mer manuell hantering.

Kostnad för din kundKostnad för dig
Timkostnad för arbete som ej ingår i tjänsten750 kr
Stoppa fakturaInnan bevakning / kronofogden: lagstadgade avgifter och ränta
Hos kronofogden: lagstadgade avgifter och ränta
Under bevakning: 20% av kapitalbeloppet samt lagstadgade avgifter och ränta
Kreditera fakturaInnan bevakning / kronofogden: lagstadgade avgifter och ränta
Hos kronofogden: lagstadgade avgifter och ränta
Under bevakning: 20% av kapitalbeloppet samt lagstadgade avgifter och ränta
Administrationsavgift felinsättning som återsänds via avi75 kr
Administrationsavgift utbetalning av felinsättning som återsänts via avi och inte hämtats ut150 kr
Administrationsavgift för utbetalning av inbetalning till FINQR när du inte längre är kund100 kr/ärende