FINQR för Detaljhandeln

På denna sida kan du läsa om hur FINQR hjälper detaljhandeln med att skapa bättre likviditet, smidigare kundupplevelser samt optimera ekonomiavdelningens arbete och kontroll.

Kul att du vill veta mer 😄

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.
Du når oss även via telefon 010-150 81 99.

En förändring i hur vi köper och bedriver handel

Detaljhandeln genomgår som så många branscher en stor förändring, både i konsumenternas beteende, men även i hur aktörerna bedriver handel. Svensk Handel nämner i sin rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet” att e-handeln har en snabb tillväxttakt och är att betrakta som den största tillväxtmotorn för detaljhandeln.

E-handel står för 80 miljarder kronor av hushållens totala konsumtion om 1 968 miljarder kronor, vilket ger oss en referens om dess storlek och tillväxtpotential. Samtidigt ser vi även att en stor del av detaljhandeln faktiskt sker utanför Internet. Siffrorna är baserade på SCBs E-barometern samt PostNords E-handeln i Norden.

Det är inte bara sättet vi handlar på som är under förändring, hur aktörerna arbetar med olika lösningar utvecklas även det. Svensk handel omnämner det i sin rapport som att handelns ekosystem med olika externa aktörer utvecklas, något som i sin tur ger energi till startups.

Betalningsfriktion, personifiering & flexibilitet

Det är inte bara själva köptillfället som digitaliseras, utan även förarbetet med prisjämförelser, informationssökande och lagersaldon. Detta gör att kunskapen hos gemene konsument ökar och de blir mer rörliga i sina inköp. E-handeln drivs på av svenskens digitala mognad och vilja att använda digitala betalningslösningar.

Vår bedömning är att arbetet med kundresan både före, under och efter köpet har mycket utvecklingspotential, inte bara inom digital handel, utan även hur den fysiska handeln knyts ihop och blir digital. Begrepp att arbeta med för konsumentens upplevelse är bland annat betalningsfriktion och personifiering av köpupplevelsen.

För handlarens egna upplevelse ligger mycket av fokus på flexibilitet och att skapa ett välfungerande digitalt ekosystem för sin verksamhet. Tricket är att använda sig av lösningar som är lätta att integrera med andra system och undvika fristående silos med information.

Så här kan FINQR hjälpa detaljhandeln

Genom att knyta samman tjänster och information frigörs stor kraft som kan användas för att förbättra kundupplevelsen i stort genom bland annat smidigare köpprocesser, betalningar och leveranser. Sammanlänkningen av data och tjänster kan också användas för att öka kundförståelsen som i sin tur kan öka försäljningen och minska churn.

FINQR-plattformen är byggd med flexibilitet i grunden och på tanken att vara en del i ett digitalt ekosystem, stort som litet. Genom vårt API kan vi koppla upp oss mot alla system som har ett API, oavsett om det gäller ordersystem, ekonomisystem eller någon annan typ av plattform. Du har även möjlighet att bygga dina egna lösningar direkt mot vårt API.

Vår plattform automatiserar er kundreskontra och låter datan flöda vidare till era system. Men det finns så mycket mer. Med oss kan du rikta budskap mot dina kunder och personifiera betalupplevelsen. Genom vår rapportmotor kan du analysera betalningsvilja bland dina kunder och skapa segment för olika typer av åtgärder. Hitta insikterna som döljer sig i havet av information, och skapa flöden som stärker kundupplevelsen och företagets kassaflöde.

Vi valde FINQR för att det är ett modernt och nytänkande bolag som på ett smidigt och flexibelt sätt kan öka betalupplevelsen för våra fakturakunder.

Niklas Tyrén
CFO, Kjell & Company

Betal- & Kundupplevelsen

Oavsett hur din faktura distribueras så har kunden alltid tillgång till den inifrån sin fakturaportal. Här har de överblick över alla sina fakturor och aktuellt saldo. Om de har frågor hittar de svar på dem direkt på sidan eller genom att chatta. Chatten är som standard kopplad till FINQRs kundservice, men ni kan givetvis koppla in er egen kundservice-chatt om så önskas.

När ni skickar fakturor med FINQR finns även möjlighet till att infoga egna budskap i form av exempelvis marknadsföring, kundservice och statistik. Budskapen kan läggas direkt i fakturan och som bilagor.

Användarupplevelsen

Att erbjuda en positiv upplevelse för era kunder är en självklarhet. Samma gäller för era egna medarbetare. Därför lägger vi lika mycket fokus på att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt och utveckla funktioner som effektiviserar och fördjupar ekonomiavdelningens arbete.

I FINQR-plattformen har ni stenkoll på både makro- och mikronivå, så att ni kan analysera och styra flöden överskådligt, men även gå in och göra detaljjusteringar. Med vår kraftfulla rapportmotor kan ni skapa anpassade rapporter för exempelvis betalningsviljan hos olika segment, och på så sätt anpassa hur ni kommunicerar med och hanterar dessa.

Vad blir nästa steg?

Utforska FINQR-plattformen

Lär dig mer om hur FINQR hjälper dig att optimera er ekonomi och kundupplevelse.
launchLäs mer