Vår lösning fungerar som en fakturamotor som du kan koppla på ditt affärssystem där du skapar fakturorna. Tack vare att vi kan koppla upp oss mot dina system, så kan fakturorna hämtas över helt automatiskt och distribueras på det sätt du vill. Även inkasso och bokföring av inbetalningarna sköts automatiskt. Med hjälp av FINQR blir det lätt att sköta återkommande fakturering eftersom allt är automatiserat. Logiken för att skapa fakturorna ligger i ditt ekonomisystem, distributionen och automatiseringen hos oss – så som det ska vara.

Lär dig mer om vår fakturaservice här