För många skulle det vara en dröm med automatisk bokföring av fakturorna. Med FINQR blir den drömmen verklighet. Vi är inget ekonomisystem, men vi kan koppla upp oss mot de flesta och automatisera hela faktureringsflödet så att du frigör både tid och kapital.

FINQR hämtar automatiskt fakturorna från ditt ekonomisystem, och skickar dem via brev, e-post eller som e-faktura. Skulle betalning utebli, så sköter vi även påminnelser och inkasso åt dig. När betalningen kommit in på kontot som sker den automatiska bokföringen i ditt ekonomisystem.

Om du vill veta mer om vår lösning för automatisk bokföring och fakturering, klicka här.