Med vår lösning kan du skicka e-fakturor på ett automatiserat och optimerat sätt. Du behöver inte bry dig om att hålla koll på format, systemet sköter det automatiskt. E-fakturering innebär för de allra flesta att skicka e-fakturor. Vissa förknippar dock e-fakturering med all typ av digital fakturering. E-fakturering kan då även handla om fakturering via e-post och pdf-fil.

Både företag och privatpersoner kan e-faktureras. Med FINQRs plattform automatiseras inte bara utskick utan även, påminnelser, inkasso och bokföring av betalningar. Hur kan vi automatisera hela förloppet i e-faktureringen? Det är möjligt eftersom vi kan koppla upp oss med alla affärs- och ekonomisystem som har ett så kallat API. Detta gör att vi kan hämta fakturor och bokföra dem helt automatiskt.

Läs mer om vår fakturaservice, som även stödjer fakturor via brev och e-post.