Elektronisk fakturering – en smart lösning

Elektronisk fakturering, vad menas med det. Och vad är fördelarna? När vi på FINQR pratar om elektronisk fakturering brukar det handla om distributionssättet, alltså att man skickar sin faktura via e-post, som pdf, som e-faktura eller till Kivra.

Men elektronisk fakturering kan också ses ur ett bredare perspektiv. Man kan definiera det som när man använder digitala programvaror för att hantera hela eller delar av faktureringen. Fördelarna är många både för elektronisk distribution och hantering av fakturor. Dels kostnadsmässigt, men även miljömässigt. Om man dessutom använder en tjänst som hjälper till att automatisera hela eller delar av faktureringen så kan det finnas stora pengar att spara, och även administrativ tid.

Du kan läsa mer om FINQRs elektroniska tjänst för fakturering här.