chat_bubble_outline

Svar:

Svaret på frågan beror på hur man menar. Det finns reglerat i Mervärdesskattelagen och Bokföringslagen vad en faktura ska innehålla för uppgifter. Men designen av fakturan är det i princip fritt fram för.

Givetvis måste det tydligt framgå att det är en faktura. Annars blir det otydligt för kunden och du riskerar att inte få in dina pengar i tid, och kunden riskerar i sin tur att hamna i ett inkassoflöde.

Även om en faktura innehåller alla uppgifter som lagen kräver, så kan en dålig design och layout öka risken för felaktiga inbetalningar och försämrad kundupplevelse.

Designen för fakturan är som sagt relativt fri. Skickar du exempelvis den via post och i fönsterkuvert, så måste däremot designen anpassas så rätt information syns i fönstren. Skickar man sina fakturor via e-post och som pdf, så kan du designa på ett annat sätt, och exempelvis använda dig av länkar. Men vi rekommenderar att man försöker hålla designen enhetlig oavsett kanal, för att öka igenkänningsfaktorn, speciellt när man har kunder som tar emot fakturor på flera sätt.

När du blir kund till FINQR och vår tjänst för automatiserad fakturering, så tar vi tillsammans fram en snygg fakturamall. Du har även möjlighet att lägga in olika marknadsföringsbudskap och bilagor till dina fakturor. Distributionen kan göras via e-post, e-faktura och via post. Läs gärna mer om hur vår lösning kan hjälpa dig.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.