Svar för när man får lov att skicka Inkassokrav

Ett inkassokrav skickar du till kunden när de inte betalt fakturan och den passerat sista betalningsdagen. Vanligtvis skickar man en eller två betalningspåminnelser innan själva inkassokravet, men det är inget krav. Däremot hör det till vad som kallas för god inkassosed att skicka påminnelser först.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Avgörande för din likviditet

För varje dag du väntar med att påminna om en utebliven betalning, så agerar du i princip bank åt dina kunder och ger dem en kostnadsfri kredit. Dessutom är det så att ju längre man väntar med att påminna om en utebliven betalning, desto större är risken att den aldrig kommer in.

Vänta därför inte med att skicka påminnelser till dina fakturamottagare. Anledningen till att en betalning missats behöver inte alltid bero på en ovilja att betala, det finns många fler faktorer som spelar in.

Välj en trygg Inkassopartner som vårdar dina kundrelationer

Om en faktura förfallit och du inte får in betalning från din kund är det dags att utvärdera om du ska skicka påminnelser- och/eller inkassokrav och driva ärendet vidare. Har man aldrig gjort detta tidigare kan det vara ett skrämmande men nödvändigt steg för att få in sina pengar.

På FINQR försöker vi alltid att hålla en jämn balans i vår inkassoprocess där vi hjälper dig att få betalt med minimalt negativ påverkan på kundrelationen. Förutom modern teknik och smarta system så jobbar vi även med personlig kontakt. Våra inkassohandläggare har lång erfarenhet och kontaktar dina kunder via bland annat telefon för att tillsammans komma fram till en lösning.

Skicka påminnelser & inkasso gratis?

Om du vill ha en modern inkassopartner som ger både dig och dina kunder en positiv upplevelse, då ska du välja oss.

FINQRs inkassomodul täcker in hela flödet från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning.

Välj själv om du vill använda hela flödet eller enbart påminnelser eller inkasso.

  • Få betalt snabbare
  • Vi har hög lyckandegrad
  • Bibehåll goda kundrelationer

Pris är från 0 kr/månad och 0 kr/ärende