chat_bubble_outline

Svar:

Svefaktura är ett format eller en svensk standard för e-faktura.

Om du är ute efter information om bestämmelsen att offentlig verksamhet måste faktureras med e-faktura, så kan du läsa mer om det här.

Om du vill ha en lösning för att bl.a. kunna skicka Svefaktura till dina kunder, så kan du läsa mer om FINQR fakturaservice här

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.