chat_bubble_outline

Svar:

Om gäldenären inte betalar trots eventuella påminnelser, så kan du välja att gå vidare till inkassokrav. Lagen säger att detta krav måste vara skriftligt. Du har rätt att ta ut max 180 kr i inkassokostnad, och det är max ett inkassokrav per fordran. Detta brev innehåller information om ifall att gäldenären inte betalar frivilligt kommer borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden eller vidta annan rättslig åtgärd.

Om kunden inte betalt trots inkassokrav kan du välja att gå vidare till betalningsföreläggande, eller en stämning. Ansökan för betalningsföreläggande görs hos Kronofogden.

Om ansökan hos Kronofogden går igenom får du ett beslut som kan ligga till grund för utmätning. Om kunden bestrider detta, kan du begära att ärendet överförs till tingsrätten och lämna in en stämningsansökan. Vid rätt i domstol kan domen ligga som grund för utmätning.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.