chat_bubble_outline

Svar:

En enkel eller förenklad faktura måste innehålla minst dessa fem saker:

  • Datum för utförande
  • Säljaren
  • Vilken typ av varor eller tjänster som tillhandahållits
  • Mervärdesskatt
  • Om det är en kreditnota ska den innehålla en hänvisning till ursprungsfakturan samt de uppgifter som har ändrats.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.