Sälja fakturor – Allt du behöver veta. Pengar inom 24 timmar.

En god ekonomi för ett sunt företag

Att ha en god likviditet är en av förutsättningarna för att lyckas med sin verksamhet. En av de vanligaste orsakerna till att nystartade företag inte klarar sina första år är just likviditeten.

En allt populärare metod för att förbättra sin likviditet både kort- och lång siktigt är att sälja sina fakturor. Denna metod går även under liknande benämningar som fakturabelåning och factoring.

I denna artikel går vi igenom vanliga begrepp och frågor i samband med fakturaköp.

Vi köper dina fakturor till bra pris och med snabba utbetalningar

Är du ute efter att sälja en eller flera fakturor, är du dessutom varmt välkommen att kontakta oss på FINQR för ett prisförslag. Du har pengarna på ditt konto inom 24 timmar vid en godkänd förfrågan.

Kort förklarat innebär fakturaköp att du säljer din faktura till ett finans- eller factoringbolag. Detta företag ger dig pengarna, oftast inom någon dag, i utbyte mot en avgift och en procentsats på fakturans belopp.

Fördelar med att sälja fakturor

Den mest uppenbara fördelen med att sälja fakturor är att du förbättrar er likviditet. Genom att samarbeta med en factoring-leverantör har du också alltid en trygghet ifall du skulle hamna i en likviditetsdipp.

Genom att sälja dina fakturor får du snabbt tillgång till kapital som kan användas för att finansiera löner, skatt, eller för att investera i nya uppdrag och produkter som du kanske annars inte hade haft möjlighet att genomföra.

Vad kostar det att sälja fakturor?

Det finns en rad faktorer som påverkar vilket pris du får när du säljer din faktura. Alla finansbolag har sin egen värderingsmodell där man tar med flera saker i beräkningen. Det kan handla om kreditscore och risk hos olika bolag, historiska och aktuella ekonomiska nyckeltal för företaget, vem slutkunden är m.m.

Sälja fakturor med regress

Oftast får du det mest fördelaktiga priset när du säljer dina fakturor med regress. Detta eftersom factoringbolaget då tar en mindre risk jämfört med om fakturan säljs utan regress. Kort förklarat innebär fakturaköp med regress (återgång) att det säljande företaget behåller risken och ansvarar för skulden. Factoringbolaget överlåter alltså fakturan till fakturasäljaren om fakturan inte betalats efter x antal dagar.

Sälja fakturor utan regress

Att sälja sina fakturor utan regress tenderar till att ge ett lite högre pris jämfört med fakturaköp med regress. Detta eftersom factoringbolaget tar en större del av risken. När du säljer din faktura utan regress innebär det att finansbolaget tar över kreditrisken även om fakturamottagaren inte betalar. Ibland kallar man fakturaköp utan regress för ”Amerikansk factoring”.

Sälja fakturor utomlands – Exportfactoring

Ibland har man behov av stärkande åtgärder för sin likviditet, men saknar utställda fordringar på den svenska marknaden. Fakturaköp/Factoring fungerar lika bra på fakturor utställda till ett annat land. Det som ibland kan vara svårare med fakturor utställda utanför Sverige är själva kreditbedömningen av gäldenären. Detta kan ibland påverka kostnaden för fakturaköpet, dock inte med så stora summor. Det är vanligt att factoring-bolaget använder ett försäkringsbolag i samband med köpet för att minska risken.

Kan man sälja förfallna/obetalda fakturor?

De flesta finansbolag köper inte förfallna fakturor. Det blir helt enkelt en för stor risk. Används fakturaköp med regress, så kan normalt inte en förfallen faktura säljas. Då blir alternativet fakturaköp utan regress. För att ett finansbolag ska köpa en förfallen faktura utan regress så krävs mycket. Exempelvis att det är en stabil slutkund med god betalningsförmåga, men som av någon anledning uteblivit med betalningen. Läs i våra avsnitt om fakturaköp med och utan regress för mer information.

Går det att sälja redan skickade/utställda/gamla fakturor?

Detta är en relativt ovanlig företeelse bland finansbolag. Oftast vill man att fakturan inte ska vara utskickad när man köper den. För att ett factoring-bolag ska kunna köpa en förfallen faktura så måste de skicka ut vad som kallas för en denuntiation. Där informerar man om att man överlåter fakturan till finansbolaget och att gäldenären ska betala till finansbolaget. För mer information, läs vårt avsnitt om denuntiation.

Var är en denuntiation?

Denuntiation har den ungefärliga betydelsen underrättelse/meddelande. Den används i anslutning till skuldebrev. Denuntiationen skickas från borgenären till gäldenären för att denne ska veta vem som ska ha betalningen.

Denuntiation blir relevant i samband med fakturaköp/factoring eftersom det är en form av pantsättning. Finansbolaget som köper en faktura blir en ny borgenär, detta måste gäldenären informeras om.

Villkor för att sälja fakturor

Villkor är en viktig aspekt oavsett vilken affärstransaktion det gäller. Villkor för att sälja fakturor kan ofta se väldigt olika ut, både vad gäller själva fakturaköpet, men även runtomkring själva tjänsten.

Se upp med att binda upp dig i avtal där det ställs krav på finansierad volym samt hur länge du måste använda leverantören. En annan sak du bör passa dig för är avtal som inte tillåter dig att använda någon annan leverantör av factoring. Ta istället en leverantör som är trygg i sin service och prissättning och som inte behöver låsa in dig.

Skillnaden mellan Factoring och Fakturabelåning och Fakturaköp?

Hur factoring, fakturabelåning och fakturaköp ska definieras tvistar fortfarande de lärde om. Vissa gör ingen skillnad på begreppen, andra har tydliga definitioner. Det skiljer sig ofta åt mellan olika leverantörer.

Vi brukar definiera Factoring som ett samlingsbegrepp för fakturabelåning och fakturaköp. Om det sedan är fakturaköp eller fakturabelåning det handlar om beror på finansbolagens egna definitioner.

Vissa säger att ett fakturaköp ger kunden 100 % av pengarna direkt (minus avgifter), medan fakturabelåning enbart ger 80 % av beloppet och håller inne 20 % tills de fått betalt av gäldenären. Andra definierar det som att belåning är med regress och fakturaköp är utan regress.

En annan vanlig definition är att man liknar fakturabelåning vid ett banklån där fakturorna är pantsatta, medan vid fakturaköp så förvärvar finansbolaget fodringarna vilket gör att de hamnar i finansbolagets balansräkning.

Redo att se vad vi går för?

Vi tål att jämföras. Klicka dig vidare och läs mer om factoring med FINQR. Vi finns här redo att svara på dina frågor och hjälpa ditt företag till en bättre likviditet.