FINQR för sportföreningar

På denna sida kan du läsa om hur FINQR-plattformen hjälper sport- och idrottsföreningar med att skapa smidigare medlemsavisering, betalupplevelser samt optimera sin administration.

Kul att du vill veta mer 😄

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.
Du når oss även via telefon 010-150 81 99.

En förändring inom beteende och utövande

Sveriges långa föreningstradition i kombination med vår mottaglighet för modern teknik gör oss till en perfekt smältdegel för spännande utveckling. Inte minst ser vi hur nya digitala sportformer i form av e-sport gör entré i föreningslivet.

Vanliga utmaningar inom föreningslivet är knappa resurser, brist på ledare och att man inte är aktiv lika länge i sin förening jämfört med förr. Engagemanget och intresset finns kvar, men det finns en ökad efterfrågan på mer flexibla upplägg. Detta är en av anledningarna till att exempelvis breddidrotten ökar och kommersialiseras allt mer.

Överlag finns ett ökat tryck på föreningar att vara smidigare, tydliga i sin kommunikation och kunna attrahera samt behålla medlemmar. Inom vissa ideella föreningar börjar medlemmarna mer och mer ses som kunder och man inspireras av affärsmodeller från näringslivet.

Att behålla och få fler medlemmar

Det finns en rad områden som föreningen kan arbeta med för att attrahera nya medlemmar och behålla dem. En del ligger i att utveckla och kommunicera verksamhetens erbjudande och göra det så attraktivt och flexibelt som möjligt. En annan del handlar om att underlätta det administrativa för de som är ledare och involverade, så att de i sin tur kan fokusera på kärnan.

Ett centralt område som ofta glöms bort är själva betalupplevelsen. Detta är ett ögonblick då man har medlemmens och den betalandes fulla uppmärksamhet. Hur väl denna upplevelse är utformad har stor påverkan på föreningens förmåga att behålla medlemmar och deras medlemsupplevelse i stort. Medlemsaviseringen knyter även an till utmaningen att underlätta administrationen för föreningen.

Så här kan FINQR hjälpa sportföreningar

Vårt bidrag på FINQR är att hjälpa föreningar med den ekonomiska och administrativa biten. Genom att skapa en smidig process för medlemsavisering så skapar vi inte bara en optimal betalupplevelse för medlemmen, utan även en enkel arbetsprocess för de som hanterar administrationen.

Medlemmens upplevelse

Genom att använda FINQR-plattformen säkerställer du ett strukturerat aviseringsflöde som är designat för föreningar. Avin kan distribueras via e-post, brev, Kivra eller som e-faktura.

Om medlemmen missat att betala så skickas påminnelser automatiskt ut tillsammans med en SMS-notifiering om så önskas. Avin är tydligt designad och det är din förenings varumärke som står i fokus. I avin finns det dessutom utrymme för att lägga in olika typer av budskap. Det kan handla om sådant som stärker servicegraden eller uppmanar nöjda medlemmar att tipsa andra.

Medlemmen får även tillgång till en aviportal där de har överblick över alla sina avier, betalda som obetalda. Inifrån portalen kan de även chatta direkt med oss på FINQR om de har frågor kring sin betalning, på så sätt avhjälps belastningen på er egen support.

Föreningens och administratörens upplevelse

FINQR kan koppla upp sig mot de flesta medlems- och affärssystem, både via så kallat API, men även genom fil mot lite äldre system. Det gör att du slipper manuellt arbete med att hämta avi-underlag samt hålla koll på inkomna eller uteblivna betalningar och sköta bokföringen – allt är automatiserat.

Distribution av avier och påminnelser är automatiserat och levereras på det sätt som medlemmen föredrar. Inifrån FINQR-plattformen har du alltid stenkoll på hur många avier som är skickade samt vilket stadie de befinner sig i.

De föreningar som börjar använda FINQR ser en rad effekter, bland annat att de får in betalningar snabbare, de sparar tid i sin administration och får färre supportfrågor. Dessutom ökar översikten för ekonomin och aviseringen utan att göra det mer komplext. Totalt går hanteringskostnaden ner per avi och mer tid för annat frigörs.

Vad blir nästa steg?

Utforska FINQR-plattformen

Lär dig mer om hur FINQR hjälper dig att optimera er ekonomi och kundupplevelse.
launchLäs mer