Offentlig sektor måste faktureras med e-faktura från och med den 1 april 2019

Visste du att från och med den 1 april 2019, så måste alla leverantörer till offentlig sektor fakturera genom en så kallad e-faktura. Ingen är undantagen. Beslutet är fattat i riksdagen och har sin grund i ett EU-direktiv (2014/55/EU) med mål att lejonparten av all fakturering ska ske elektroniskt till 2020.

Vi på FINQR tycker man bör se på detta som en möjlighet snarare än något besvärande. E-faktura är smidigt, minskar risken för fel och är dessutom skonsamt för miljön. Och när du använder FINQR som leverantör får du inbyggt stöd för flera olika e-fakturaformat. Du slipper huvudvärken att hålla koll på formaten, vi har koll och löser konverteringen.

E-handelsdirektiven gäller hela EU

Kravet om e-faktura gäller alla EU:s medlemsstater och omfattar fler än det tidigare nämnda direktivet. Tillsammans brukar de kallas för e-handelsdirektiven eller ”direktiven om e-handel”. Medlemsstater kan implementera direktiven på ett sätt som passar dem, men gemensamt är att man måste kunna ta emot och hantera e-fakturor senast 1 april 2019. Regionala och lokala myndigheter kan få uppskov till ett år senare i april 2020. Sverige är en medlemsstat som kommit långt i arbetet, bland annat genom tidigare krav om e-faktura.

Vilka format godkänns för att fakturera offentlig verksamhet?

Det är viktigt att påpeka att kravet gäller så kallad e-faktura. Det går alltså inte att skicka fakturor via mejl eller dylikt, utan det måste vara en korrekt e-faktura.

Det positiva är att myndigheter sedan tidigare har haft krav på sig att stödja e-faktura. Därför ligger det mesta av arbetet hos dig för att kunna stödja e-faktura. Men det behöver inte vara komplicerat, en del leverantörer stödjer redan e-faktura. Naturligtvis är vi på FINQR en av dem. Vi stödjer dessutom flertalet olika varianter av e-faktura och utökar vårt stöd löpande. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor och vill få aktuell information om vilka format av e-faktura som vi stödjer.

I samband med lagkravet om e-faktura så snurrar det runt en del namn på olika e-fakturaformat som Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 och PEPPOL BIS Billing 3.0 (som även kallas för PEPPOL-faktura).

SFTI är ett initiativ med information kring e-fakturaformat. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG – den svenska PEPPOL-myndigheten) och Upphandlingsmyndigheten.

I sitt material nämner SFTI följande format vid kundfakturor till offentlig verksamhet: PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format. Dessa andra avtalade format kan vara exempelvis Svefaktura 1.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0.

Svefaktura 1.0 passar för mindre fakturavolymer medan BIS 5A 2.0 även passar till större fakturavolymer och dessutom kan användas för handel över landsgränser. PEPPOL BIS Billing 3.0 är en nyare version av 2.0 och följer den europeiska fakturastandarden EN 16931.

Vi hjälper dig

Det blir lätt fackterms-bonanza när man pratar e-faktura och format. Men du kan vara lugn. Som vi nämnt har vi på FINQR koll och stödjer flertalet format i vårt system. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka e-fakturaformat som vi stödjer samt hur vi kan hjälpa dig med att förenkla och effektivisera hela ditt faktureringsflöde.

Läs mer om FINQR Fakturaservice

Delad glädje, är dubbel glädje

Tips på liknande läsning