I takt med e-handelns frammarsch så har fokus på själva betalningsupplevelsen ökat dramatiskt. Varje millisekund som man kan trimma, och ju fler enheter man är optimerade efter, desto mer pengar tjänar man. Men betalningsupplevelsen är något som inte bara e-handelsbolag bör jobba med.

Alla företag borde se över hur kundens upplevelse ser ut i samband med betalningen. I de flesta fall finns många förbättringar att göra. En bra betalupplevelse ökar inte bara chanserna för att få in pengarna. Den påverkar även hur snabbt du får in pengarna och om du kan skapa merförsäljning.

På FINQR är vi lite av nördar inom betalupplevelse. Och främst av allt är vi likviditetsnördar. Vår plattform är byggd med bättre och optimerad likviditet i åtanke. Vi har tjänster för både fakturering och finansiering.

En god betalupplevelse i samband med fakturering grundar sig ibland annat hur bra man gjort sin faktureringsprocess, samt hur kommunikationen och fakturan är utformad.

Du kan läsa mer om vår faktureringsplattform här.

Faktureringsprocessen och betalupplevelsen

Ju snabbare en process är, desto större chans att den stannar som aktuell i kundens medvetande. Vårt råd är att skicka fakturan så nära inpå köpet som det är möjligt. Samma gäller för eventuella fakturapåminnelser. Kom ihåg att det kan finnas många anledningar till att en kund inte betalare. Det behöver inte bero på att de aktivt undviker fakturan. Genom att skicka en snäll påminnelse och upplysa kunden om att ni saknar deras betalning, så undviker man att skapa badwill i onödan.

Tänk också på att vara tydlig med hur man kan kontakta er med fakturafrågor. Här kan det även vara en god idé att samla vanliga fakturafrågor någonstans på exempelvis er hemsida, dels för att kunna serva kunden dygnet runt, och dels för att avlasta ekonomiavdelningen.

Med FINQRs plattform automatiserar du hela din faktureringsprocess och slipper att hålla koll på när du ska skicka påminnelser. Vår kundtjänst hjälper även till att svara på vanliga fakturafrågor. Dessutom får alla dina kunder tillgång till sin faktura via vår fakturaportal också, oavsett hur fakturan distribueras. I portalen kan de som när fakturan förfaller, hur mycket de betalat m.m. De finner även svar på vanliga frågor. Allt för att göra en så smidig betalningsupplevelse som möjligt.

Läs mer om vår faktura-plattform här

Fakturans utseende och betalupplevelsen

Vid sidan av faktureringsprocessen, så spelar fakturans och kommunikationens utseende en stor roll för betalningsupplevelsen, dels vad gäller tydlighet men även vad gäller varumärkesbyggande. Tänk över: hur mycket utrymme får ert varumärke på era fakturor. Är det tydligt hur man ska betala, och vart man vänder sig om man har frågor? Använder ni fakturan till att bygga ert varumärke och minska frågor på ett optimalt sätt?

I FINQRs fakturamallar har ditt varumärke huvudfokus och kontaktinformationen och betalinformationen presenteras på ett tydligt sätt. I FINQR-plattformen har du även möjlighet att lägga in egna budskap i fakturan. Det kan handla om varumärkesbyggande, erbjudanden, kunderservice eller andra typer av budskap. Vi erbjuder dig även hjälp med att ta fram budskap och arbeta med relationsbyggande via fakturan. Vill du läsa mer om vår budskapshjälp, kan du göra det här.