Det finns en del regler i samband med vad en faktura ska innehålla. Dessutom finns det numera även lagkrav på att offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Det är Mervärdesskattelagen som är grunden för vilka uppgifter som måste finnas med i en faktura. Bokföringslagen reglerar också vad en faktura (verifikation) ska innehålla. Det är EU-direktiv (2014/55/EU) som ligger till grund för bestämmelserna att leverantörer ska fakturera offentlig sektor via e-faktura.

Om vi utvidgar resonemanget från själva fakturans innehåll, och talar mer brett om regler för fakturering, så finns det även reglering av inkassokrav. Inkassoverksamhet regleras av Inkassolagen. Verksamheten ska också bedrivas enligt vad som kallas för god inkassosed, vilket grundar sig i inkassolagen och Datainspektionens praxis samt deras allmänna råd om tillämpning av lagen.

Vill du lära dig mer?

Vi har satt samman kostnadsfri och lite mer djupgående information kring de olika reglerna kring fakturering. Du kan ladda ner dem kostnadsfritt nedan.

Lär dig mer om regler för vad en faktura ska innehålla

Lär dig mer om EU-direktivet för E-faktura

Lär dig mer om regler kring inkasso

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.