Vad är Betalningsföreläggande?

Ansökan till Kronofogden om att de ska fastställa skulden

Detta är den femte delen av åtta i vår artikelserie om inkasso och kravhantering. I denna artikel fokuserar vi på betalningsföreläggande.

En notis: Informationen i denna artikel bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Om kunden inte betalt trots inkassokrav kan du välja att gå vidare till betalnings-föreläggande. Ansökan för betalningsföreläggande görs hos Kronofogden.

Det kan vara klokt att tänka över detta steget några extra gånger. Det kostar både tid och pengar att fortsätta driva processen och det kanske inte alltid är värt det. Om ansökan hos Kronofogden går igenom får du ett beslut som kan ligga till grund för utmätning. Om gäldenären bestrider detta, kan du begära att ärendet överförs till tingsrätten och lämna in en stämningsansökan. Vid rätt i domstol kan domen ligga som grund för utmätning.

Avgifter för gäldenär brukar vara 300 kr + 380 kr. Dessa ska täcka in borgenärens kostnader för ansökan om betalningsföreläggande samt ombudsarbete.

Ladda ner alla artiklarna som en guide

I artikelserien går vi igenom de vanligast stegen i kravhanteringsprocessen samt lagar, regler och avgifter kopplade till dessa. Om du vill få all information samlad, så är vårt tips att ladda ner vår kostnadsfria inkassoguide som ger dig en god grundförståelse för hela inkassoprocessen och hur den fungerar.

Ladda ner guiden här

Lär dig mer om Inkasso med oss

På FINQR täcker vi in hela kravflödet, från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning – nationellt såväl som internationellt, B2B som B2C.

Vi har ett av de modernaste inkassosystemen i ryggen när vi gör vårt arbete. Detta gör att våra processer är snabbare, smartare och att du kan skräddarsy dina kravflöden för olika kundkategorier.

Något som ofta rationaliserats bort inom traditionellt inkasso är den personliga kontakten. Här gör vi tvärt emot! Medan de gamla aktörerna ofta undviker telefoninkasso och annan typ av manuell uppföljning, så lägger vi extra tid på dessa moment. Det ökar lyckandegraden och ger en mänskligare approach mot dina kunder.

Läs mer om inkasso med oss

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning