Vad är Efterbevakning och Långtidsbevakning?

Ett steg utanför den vanliga inkassoprocessen

Detta är den fjärde delen av åtta i vår artikelserie om inkasso och kravhantering. I denna artikel fokuserar vi på efterbevakning och långtidsbevakning.

En notis: Informationen i denna artikel bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Efterbevakning är ett steg som egentligen ligger utanför det vanliga inkassoflödet och den summariska processen. Inkassobolag gör alltid en löpande värdering och scoring av gäldenärens betalningsförmåga. Om de anser att betalningsförmåga saknas så kan de i samråd med borgenären välja att lägga ärendet på efterbevakning istället för att gå direkt till Kronofongden.

Efterbevakningsprocessen kan se lite olika ut hos olika inkasobolag. Efter en tid med utebliven betalning går vissa vidare med ärendet till vad som kallas för långtidsbevakning. I detta steg håller man fordran aktuell genom att skicka ut kravbrev. Detta innebär att man bryter preskriptionstiden som annars är på tre år. Ibland kallas dessa brev för preskriptionsavbrytande åtgärder.

Ladda ner alla artiklarna som en guide

I artikelserien går vi igenom de vanligast stegen i kravhanteringsprocessen samt lagar, regler och avgifter kopplade till dessa. Om du vill få all information samlad, så är vårt tips att ladda ner vår kostnadsfria inkassoguide som ger dig en god grundförståelse för hela inkassoprocessen och hur den fungerar.

Ladda ner guiden här

Lär dig mer om Inkasso med oss

På FINQR täcker vi in hela kravflödet, från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning – nationellt såväl som internationellt, B2B som B2C.

Vi har ett av de modernaste inkassosystemen i ryggen när vi gör vårt arbete. Detta gör att våra processer är snabbare, smartare och att du kan skräddarsy dina kravflöden för olika kundkategorier.

Något som ofta rationaliserats bort inom traditionellt inkasso är den personliga kontakten. Här gör vi tvärt emot! Medan de gamla aktörerna ofta undviker telefoninkasso och annan typ av manuell uppföljning, så lägger vi extra tid på dessa moment. Det ökar lyckandegraden och ger en mänskligare approach mot dina kunder.

Läs mer om inkasso med oss

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning