Vad menas med Inkassokrav?

Vad säger lagen om inkassokravet?

Detta är den tredje delen av åtta i vår artikelserie om inkasso och kravhantering. I denna artikel fokuserar vi på själva inkassokravet.

En notis: Informationen i denna artikel bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Om gäldenären inte betalar trots eventuella påminnelser, så kan du välja att gå vidare till inkassokrav. Lagen säger att detta krav måste vara skriftligt. Du har rätt att ta ut max 180 kr i avgift + dröjsmålsränta, och det är max ett inkassokrav per fordran.

Kravbrevet innehåller information om ifall att gäldenären inte betalar frivilligt kommer borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller vidta annan rättslig åtgärd.

Egentligen finns det inte bara krav. Det finns även vad som i vardagligt språkbruk kan låta ganska otrevligt: påtryckningar. Datainspektionen brukade förr ta som exempel hot om att säga upp avtal eller avbryta löpande leveranser. Men vanligast är ändå den så kallade summariska processen genom Kronofogden.

Ladda ner alla artiklarna som en guide

I artikelserien går vi igenom de vanligast stegen i kravhanteringsprocessen samt lagar, regler och avgifter kopplade till dessa. Om du vill få all information samlad, så är vårt tips att ladda ner vår kostnadsfria inkassoguide som ger dig en god grundförståelse för hela inkassoprocessen och hur den fungerar.

Ladda ner guiden här

Vad måste Inkassokravet innehålla?

  • Hur gäldenären betalar skulden
  • Skuldens storlek, förfallodatum och vad den avser
  • Vem som äger fordran
  • Dröjsmålsränta och beräkningen för den
  • Kostnad för inkasso
  • Tydlig information om att du kommer ansöka om betalningsföreläggande eller stämning och utmätning om gäldenären inte betalar
  • Info om tidsfrist, när det senaste betalnings-datumet är och att du därefter kommer gå vidare med ärendet. Fristen måste vara minst 8 dagar

Lär dig mer om Inkasso med oss

På FINQR täcker vi in hela kravflödet, från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning – nationellt såväl som internationellt, B2B som B2C.

Vi har ett av de modernaste inkassosystemen i ryggen när vi gör vårt arbete. Detta gör att våra processer är snabbare, smartare och att du kan skräddarsy dina kravflöden för olika kundkategorier.

Något som ofta rationaliserats bort inom traditionellt inkasso är den personliga kontakten. Här gör vi tvärt emot! Medan de gamla aktörerna ofta undviker telefoninkasso och annan typ av manuell uppföljning, så lägger vi extra tid på dessa moment. Det ökar lyckandegraden och ger en mänskligare approach mot dina kunder.

Läs mer om inkasso med oss

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning