Vad är en Betalningspåminnelse?

Risken att inte få betalt ökar

Detta är den andra delen av åtta i vår artikelserie om inkasso och kravhantering. I denna artikel fokuserar vi på betalningspåminnelsen.

En notis: Informationen i denna artikel bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Ju längre du väntar med att skicka en påminnelse, desto större blir risken att kunden inte betalar. Här handlar det givetvis om fingertoppskänsla och hur ärendet ska hanteras beror på vilken relation du har med kunden och vilken bransch du är verksam inom. Det gäller att hitta balansen mellan goda kundrelationer och god likviditet.

Det finns inget som säger att du måste skicka en påminnelse innan du går vidare till inkasso. Det finns heller inga krav på hur påminnelsen ska se ut. Men det rekommenderas som god inkassosed att man skickar en påminnelse. Bara för att kunden inte betalat, betyder de inte att de är ovilliga att betala. Ibland kan som känt fakturor glömmas bort och den mänskliga faktorn spela in.

Tänk på att du bara kan ta ut så kallad påminnelseavgift en gång, oavsett hur många påminnelser du skickar. Avgiften är då 60 kr + dröjsmålsränta.

En del företag väljer att driva sina egna inkassoärenden eftersom de är oroliga för att lämna ut ärendet till en tredje part. Ibland undviker till och med företag inkasso av rädsla eller okunskap, vilket i vissa fall kan ge ekonomin en ordentlig törn. Använder du ett professionellt inkassobolag bidrar det till att öka betalningsviljan samtidigt som en god kundservice främjas.

Ladda ner alla artiklarna som en guide

I artikelserien går vi igenom de vanligast stegen i kravhanteringsprocessen samt lagar, regler och avgifter kopplade till dessa. Om du vill få all information samlad, så är vårt tips att ladda ner vår kostnadsfria inkassoguide som ger dig en god grundförståelse för hela inkassoprocessen och hur den fungerar.

Ladda ner guiden här

Rädslan för att tappa kontrollen

En vanlig orsak till att man undviker extern hjälp är känslan av att man lämnar ifrån sig kontrollen. Detta är något som vi på FINQR hörsammat.

När man använder FINQR för inkasso så har våra kunder fortfarande stor kontroll och överblick och kan själv välja att stoppa flöden och justera dem. Samtidigt får man styrkan av att en tredje part sköter ärendet. På så sätt påverkas inte företagets varumärke i samma utsträckning.

Lär dig mer om Inkasso med oss

På FINQR täcker vi in hela kravflödet, från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning – nationellt såväl som internationellt, B2B som B2C.

Vi har ett av de modernaste inkassosystemen i ryggen när vi gör vårt arbete. Detta gör att våra processer är snabbare, smartare och att du kan skräddarsy dina kravflöden för olika kundkategorier.

Något som ofta rationaliserats bort inom traditionellt inkasso är den personliga kontakten. Här gör vi tvärt emot! Medan de gamla aktörerna ofta undviker telefoninkasso och annan typ av manuell uppföljning, så lägger vi extra tid på dessa moment. Det ökar lyckandegraden och ger en mänskligare approach mot dina kunder.

Läs mer om inkasso med oss

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning