Hur ser förloppet ut när kunden inte betalar?

Inkassoprocessen från ett helikopterperspektiv

Detta är den första delen av åtta i vår artikelserie om inkasso och kravhantering. I denna artikel fokuserar vi på helikopterperspektivet för processen och berör kort varje steg för att du ska få en god överblick.

En notis: Informationen i denna artikel bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Ladda ner alla artiklarna som en guide

I artikelserien går vi igenom de vanligast stegen i kravhanteringsprocessen samt lagar, regler och avgifter kopplade till dessa. Om du vill få all information samlad, så är vårt tips att ladda ner vår kostnadsfria inkassoguide som ger dig en god grundförståelse för hela inkassoprocessen och hur den fungerar.

Ladda ner guiden här

Borgenär och Gäldenär?

Innan vi fortsätter kan det vara bra att ta upp två fackbegrepp som används en del i samband med inkasso: Borgenär och Gäldenär. Den som skickar en faktura för att få betalt brukar kallas borgenär, och den som tar emot fakturan och ska betala kallas för gäldenär. Gäldenären kan vara antingen privatperson eller företag. Borgenären är alltid en organisation (inom inkasso).

Inkassoverksamhet regleras av Inkassolagen. Verksamheten ska också bedrivas enligt vad som kallas för god inkassosed, något som även det grundar sig i inkassolagen. Tidigare var Datainspektionen (nuvarande IMY – Integritetsskyddsmyndigheten) involverade för praxis samt allmänna råd om tillämpning av lagen. IMY hade även tillstånds− och tillsynsansvaret. Deras tillsynsansvar för inkasso övergår nu till Finansinspektionen (FI).

Hur ser kravförloppet ut och vilka är inblandade?

Generellt kan man säga att ett kravärende kan ta två huvudvägar: direkt till Kronogoden, eller till någon form av bevakning. Det sistnämnda är aktuellt när gäldenären inte är solvent. Då läggs istället ärendet på bevakning och när gäldenären anses kunna betala gör man ett nytt försök. Kravprocessen kan när som helst avslutas som följd av att gäldenären betalt sin skuld.

Klicka på inkassoprocessen för att förstora den.

 

Lär dig mer om Inkasso med oss

På FINQR täcker vi in hela kravflödet, från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning – nationellt såväl som internationellt, B2B som B2C.

Vi har ett av de modernaste inkassosystemen i ryggen när vi gör vårt arbete. Detta gör att våra processer är snabbare, smartare och att du kan skräddarsy dina kravflöden för olika kundkategorier.

Något som ofta rationaliserats bort inom traditionellt inkasso är den personliga kontakten. Här gör vi tvärt emot! Medan de gamla aktörerna ofta undviker telefoninkasso och annan typ av manuell uppföljning, så lägger vi extra tid på dessa moment. Det ökar lyckandegraden och ger en mänskligare approach mot dina kunder.

Läs mer om inkasso med oss

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning