Vad händer med inkassoärenden i tingsrätten?

Vad händer om parterna inte kan nå en överenskommelse?

Detta är den åttonde och sista delen i vår artikelserie om inkasso och kravhantering. I denna artikel fokuserar vi på när ett ärende går vidare till tingsrätten.

En notis: Informationen i denna artikel bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Om gäldenären någon gång under processen har en invändning och parterna inte kan nå en överenskommelse så kan ärendet prövas i tingsrätten. Vanligtvis handlar det om en stämning från borgenären eller en överlämning till tingsrätten av ett bestridet betalningsföreläggande. Tingsrätten avgör sedan målet och kan utfärda en dom som fastställer ifall skulden ska betalas.

Att låta ett ärende gå hela vägen till tingsrätten kan bli tidskrävande och dyrt för inblandande parter. Det kan bli flera kostnader för borgenären, men de har också möjlighet att få tillbaka pengarna om de vinner fallet. Om den initiala skulden + avgifter och räntor understiger ett halvt prisbasbelopp, så kan borgenären inte få tillbaka sina rättegångskostnader. Gäldenären riskerar alltså att de behöver betala betydligt mer än ursprungsskulden om de förlorar i rätten.

Ladda ner alla artiklarna som en guide

I artikelserien går vi igenom de vanligast stegen i kravhanteringsprocessen samt lagar, regler och avgifter kopplade till dessa. Om du vill få all information samlad, så är vårt tips att ladda ner vår kostnadsfria inkassoguide som ger dig en god grundförståelse för hela inkassoprocessen och hur den fungerar.

Ladda ner guiden här

Lär dig mer om Inkasso med oss

På FINQR täcker vi in hela kravflödet, från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning – nationellt såväl som internationellt, B2B som B2C.

Vi har ett av de modernaste inkassosystemen i ryggen när vi gör vårt arbete. Detta gör att våra processer är snabbare, smartare och att du kan skräddarsy dina kravflöden för olika kundkategorier.

Något som ofta rationaliserats bort inom traditionellt inkasso är den personliga kontakten. Här gör vi tvärt emot! Medan de gamla aktörerna ofta undviker telefoninkasso och annan typ av manuell uppföljning, så lägger vi extra tid på dessa moment. Det ökar lyckandegraden och ger en mänskligare approach mot dina kunder.

Läs mer om inkasso med oss

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning