Vad innebär verkställighet och utmätning?

Hur går en utmätning till?

Detta är den sjunde delen av åtta i vår artikelserie om inkasso och kravhantering. I denna artikel fokuserar vi på verkställighet och utmätning från Kronofogden.

En notis: Informationen i denna artikel bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Efter utslag kan borgenären ansöka om vad som kallas för verkställighet som ligger till grund för utmätning.

Utmätning är ett sätt för Kronofogden att säkra betalning av en skuld. I praktiken innebär det att man gör en utredning av gäldenärens tillgångar och beslutar att beslagta dem. Det kan röra sig om att säkra exempelvis pengar eller egendom för att skulden till borgenären ska kunna betalas.

Om det inte går att säkra tillgångar hos gäldenären så ligger ärendet kvar för vidare bevakning. Efter en tid gör Kronofogden en ny utredning.

Ladda ner alla artiklarna som en guide

I artikelserien går vi igenom de vanligast stegen i kravhanteringsprocessen samt lagar, regler och avgifter kopplade till dessa. Om du vill få all information samlad, så är vårt tips att ladda ner vår kostnadsfria inkassoguide som ger dig en god grundförståelse för hela inkassoprocessen och hur den fungerar.

Ladda ner guiden här

Lär dig mer om Inkasso med oss

På FINQR täcker vi in hela kravflödet, från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning – nationellt såväl som internationellt, B2B som B2C.

Vi har ett av de modernaste inkassosystemen i ryggen när vi gör vårt arbete. Detta gör att våra processer är snabbare, smartare och att du kan skräddarsy dina kravflöden för olika kundkategorier.

Något som ofta rationaliserats bort inom traditionellt inkasso är den personliga kontakten. Här gör vi tvärt emot! Medan de gamla aktörerna ofta undviker telefoninkasso och annan typ av manuell uppföljning, så lägger vi extra tid på dessa moment. Det ökar lyckandegraden och ger en mänskligare approach mot dina kunder.

Läs mer om inkasso med oss

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning