Vad händer med automatiseringen i redovisningsbranschen?

En spännande förändring för redovisningsbyråer

Vi på FINQR älskar verkligen att automatisera tillsammans med redovisningsbyråer. Men om vi backar bandet lite. Redovisningsbyråbranschen (SM i långt ord) har genomgått en spännande och ganska omvälvande förändring.

Förändringen syns bland annat i att fler och fler börjar erbjuda fastpris istället för timpris på sina tjänster. Grunden i detta är bland annat nya mjukvaruleverantörer som med hjälp av digitalisering och A.I automatiserar exempelvis bokföringen.

Fintech och … techfin?

Fältet är fortfarande ganska ungt och vi kan se två generella typer av aktörer på marknaden: Techfin- och Fintech-bolag. Termerna har vi lånat från bland andra Jenna Huey Ching och hennes intressanta TED-talk. Med dessa definitioner är Fintech-bolag aktörer som har bakgrund inom ekonomi och utvecklar teknik. Techfin-bolag är aktörer med teknisk bakgrund som utvecklar finansiella lösningar.

Oavsett vilken kategori av teknikbolag man sållar sig till så sker det, och har skett, en stor utveckling. De nya teknikleverantörerna försöker ibland konkurrera direkt med byråerna, och ibland blir motreaktionen att byråerna själva utvecklar liknande lösningar. Men det mest intressanta tycker vi på FINQR är, när traditionella bolag, techfin- och fintech-bolag möts och slår sina kloka huvuden ihop. Det är då den verkliga magin skapas.

Frigörande av större potential och specialistkunskap hos redovisningsbyråer

Det sägs ofta att när något automatiseras, så ökar värdet av det som inte kan automatiseras. Men samtidigt finns det finns en viss oro därute bland redovisningsbyråer att automatisering dumpar priser och gör folk arbetslösa.

Vi ser det på ett helt annat sätt. Genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter, så frigörs tid och potential för medarbetare att göra ännu större skillnad inom sådant som inte maskiner klarar av. Tänk själv vilken konkurrensfördel automatisering kan ge er. Och än mer om ni är tidigt ute. Hur ni skulle kunna utveckla er service och tjänsteutbud om många manuella repetitiva uppgifter kunde automatiseras?

Samarbeten, öppna APIer, säkerhet och fokus på människan

Vi har i en tidigare artikel skrivit om att framtidens vinnare är de som bryggar tradition och innovation. Och en stor del i detta är att man lyckas vara pedagogisk och ser människan bakom och framför systemen, samarbetar och jobbar med öppna APIer, samt icke att förglömma: tänker säkerhet.

På FINQR har vi ett öppet API och vi samarbetar både med fintech och techfin-bolag för att kunna erbjuda våra kunder en så smidig och automatiserad upplevelse som möjligt. Även om våra lösningar kan vara tekniskt avancerade, så ska det inte märkas för slutanvändaren. Användarvänlighet ligger högt på vår lista.

Lika mycket som FINQR är en faktureringsmotor som sköter utskick, påminnelser, inkasso och bokföring, lika mycket är vi en knytpunkt som sammanfogar fler system sömlöst. Du behöver exempelvis aldrig manuellt importera dina fakturor i FINQR, det sköter systemet automatiskt eftersom vi kan koppla ihop oss med i princip alla affärssystem. Samtidigt så sker även bokföringen av kundfakturor automatiskt genom samma koppling. Använder kunden olika ”försystem” och ”eftersystem”, så är det heller inga problem.

Redovisningsbyråerna älskar oss för en rad saker

Vi brukar lite skämtsamt säga att man slipper nyckelknippan med bankdosor för att hantera alla sina kunder. Men det ligger sanning i det, vi underlättar vardagen på byrån och effektiviserar den avsevärt.

  • En av fördelarna med FINQR är att vi kan synka med i princip alla affärssystem, så alla byråns kunder kan använda sig av FINQR. Vinsten internt på byrån blir att man hela tiden arbetar i samma gränssnitt när det kommer till kundreskontra, och att man har stenkoll på sina kunder.
  • FINQR automatiserar faktureringen, men även bokföringen av kundfakturorna.
  • Allt sker till ett fast pris per faktura.
  • Det finns möjlighet till en kickback-modell.
  • Med hjälp av nyckeltalen i analysdelen av FINQR får byrån även värdefullt underlag som kan användas i kassaflödesanalys och rådgivningen.

Nyfiken på att veta mer hur det är att samarbeta med oss på FINQR?

Vi svarar gärna på dina frågor och ger dig en rundvisning i hur lösningen ser ut.

Läs mer om FINQRs lösning

Läs mer om partnerskap

Bli kontaktad

Delad glädje, är dubbel glädje

Tips på liknande läsning