Framtidens vinnande företag är de som bryggar tradition och innovation

Vi sätter oss ner i varsin Fatboy (Saccosäck för oss födda före 1990) för en pratstund med FINQRs VD Jakob Carlbring. Hur går hans tankar kring ekonomi- och finansbranschen och dess utveckling? Vad ska ekonomiavdelningarna och företagen i stort göra för att dra maximal nytta av det som händer?

FINQR är framtaget för att vara bryggan i en del av företagens digitalisering inom ekonomi

Jakob är systemutvecklare med bakgrund inom den traditionella finansbranschen. Här fick han idéer om hur digitaliseringen skulle kunna hjälpa företag ännu mer, dels genom tids- och kostnadsbesparingar, men även genom ökad insikt och tydligare överblick.

Jakob skapade FINQR tillsammans med barndomsvännen och systemarkitekten Anis. Grundtanken var att hjälpa företag optimera sin likviditet. Det första steget i denna resa är att automatisera och ”smidigaregöra” faktureringen, utan förlust av kontroll och inblick.

Vi människor är inte speciellt bra på att uppfatta exponentiell utveckling

Jakob är alltid full av idéer och funderingar kring hur man kan förbättra flöden och spara tid. Bakom många av hans tankar bubblar morgondagens teknologiska och ekonomiska möjligheter och verklighet för näringslivet.

Jakob Carlbring, VD FINQR

Jag tror att vi bara är precis i början av en explosionsartad utveckling inom beslutsfattande och ekonomistyrning. De flesta roller på ekonomiavdelningen kommer att förändras och det ställer krav på företagen.

Vinnarna är de som lyckas skapa en bra balans och kombination mellan teknologins nya möjligheter och individers unika kompetens och talang. 

Det sägs att vi människor antingen gravt underskattar eller överskattar förändringen runtomkring oss. Oftast är vi för snabba med att lovorda ny teknik och hur den kommer att förändra samhället i grunden. När sedan hypen är över, så blir vi ofta blinda för den exponentiella utveckling som följer om tekniken får fäste och samverkar med en mogen marknad.

Människor har för vana att se på utveckling linjärt, vi uppfattar inte exponentiell utveckling på samma sätt. Detta gör att när vi väl upptäckt förändringen så har väldigt mycket förändrats på kort tid. En av anledningarna till att detta händer inom flera branscher just nu, beror på att många av dem blir IT-drivna. Något som Ray Kurzweil, utvecklingschef på Google, inte är sen med att påvisa. För den som är nyfiken finns bland annat hans föreläsning på CeBIT 2017.

Så, oavsett om allt prat om digitalisering, automatisering och A.I är en initial hype, eller redan ett tecken på en exponentiell utveckling inom flera områden, så har företag mycket att vinna på att redan nu tänka över hur de kan dra nytta av utvecklingen och hur det i sin tur påverkar verksamheten.

Digitaliseringen handlar minst lika mycket om människor

Jakob är tydlig med att han inte tror att den teknologiska utvecklingen kommer leda till en snabb avskaffning av jobb och yrkeskategorier. De som påverkas negativt i början är de som inte är förändringsbenägna. Utvecklingen öppnar snarare upp fler möjligheter än att minska dem.

Det är en vanlig missuppfattning där ute att dagens fintech-bolag som arbetar med automatisering och digitalisering vill ersätta någons anställning. Om det är något vi lärt oss är det att ny teknik kan ta jobb, men den skapar också nya.

Vad det verkligen handlar om är att stärka ekonomiavdelningen och understryka värdet av människors kompetens. Det handlar om att ge ekonomi bättre underlag och verktyg, och samtidigt frigöra tid från sådant som tekniken kan göra bättre.

Om vi höjer blicken och ser på lite längre sikt, så finns det däremot en del som talar för stora förändringar på arbetsmarknaden, och försvinnande av ”gamla jobb”. Jakob menar att det är inget som man ska blunda för och det är något som inte bara företag, utan samhället i stort behöver ta tag i och reflektera över. Stiftelsen för strategisk forskning släppte 2014 en rapport om automatisering och digitalisering i samband med arbetsmarknaden. Den omnämner att hälften av dagens anställda kan ersättas av digital teknik inom de kommande 20 åren.

Vissa yrkeskategorier påverkas givetvis mindre än andra. Vi kan se att sannolikheten att exempelvis bokförings- och redovisningsassistenter ersätts av datorer de kommande 20 åren är hela 97 %. För redovisningsekonomer är siffran 89 %, företagsekonomer 46 %.

Man kommer vara tvungen att förändra sig inom vissa områden. Men jag ser det främst som något positivt. Och när ekonomiavdelningen inser att de kommer få mindre administration och större möjlighet att utvecklas i sin roll, så tror jag också att deras mindset blir positivt. Stegrande utveckling innebär oftast sjunkande kostnader och ökad produktivitet.

Man ska inte glömma att förändringarna som sker nu är oerhört komplexa. Utvecklingen sker ju inte bara inom ett område, utan flera, med olika långa tidshorisonter, vilket gör att det är oerhört svårt att förutse hur saker kommer utvecklas och hur fort. Det är inte säkert, men det kan mycket väl vara så att den långsammaste utvecklingen kommer ske hos mänskligt beteende.

Teknik har en benägenhet att konstant utvecklas, medan mänskligt beteende följer efter lite mer bångstyrigt. För oss som arbetar inom fintech – och andra digitaliseringsområden för den delen också – så är det viktigt att komma ihåg. Utveckla systemen inte bara för saks skull, utveckla dem också för människorna som ska använda dem. Det spelar ingen roll hur fina blänkande system man utvecklar om de inte används och hjälper människor.

Minska mismatchen mellan utbildning och efterfrågan

Lika mycket som det handlar om att ställa om medarbetare och roller ute i arbetslivet i linje med digitalisering och automatisering. Lika mycket handlar det om att också framtidssäkra morgondagens arbetsstyrka för arbetsmarknaden.

Vi måste minska felmatchningen mellan utbildning och arbetsmarknad. Och det handlar inte bara om att få fler att välja och satsa på den utbildningen som det kommer finnas störst efterfrågan på framöver. Det handlar också om att framtidssäkra dagens utbildningar och vidareutbildningar.

Många av dagens utbildningar på både grundskolenivå och högre nivå skulle behöva en reality-check. Utbildar man verkligen för nutid och framtid, eller förbereder man eleverna för gårdagens arbetsmarknad? Utbildning är naturligtvis ingen lätt uppgift, och det finns redan nu några goda exempel, men de är alldeles för få.

 Jag tror att ett större samarbete med arbetsmarknaden, på både en teoretisk och praktisk nivå, skulle göra underverk för att framtidssäkra utbildningen och elevers framtid på arbetsmarknaden.

Att brygga tradition och innovation i kombination med öppna system

En av framgångsfaktorerna i utvecklingen inom finans- och ekonomisektorn de kommande åren tros vara samarbetet mellan traditionella finansbolag och fintech-bolag. Detta är något som understryks i den nyligen utgivna World Fintech Report 2018. Det är Capgemini och LinkedIn i samarbete med Efma som har gjort en global undersökning bland både den traditionella finansbranschen och fintech-branschen.

Vi betonar verkligen vikten av samarbete och styrkan i att koppla ihop vår tjänst med andra. Öppenhet är också viktigt. Det var faktiskt en av anledningarna till att vi byggde FINQR, vi ville att företag skulle kunna använda oss oavsett vilka affärs- och bokföringssystem som de hade. Och jag tror stenhårt på samarbeten, både digitala och analoga. Det är framtiden och den väg som fintech och den traditionella finansbranschen måste ta.

Vi kommer säkerligen se nya former av samarbeten ta form de kommande åren. Som det påpekas i World Fintech Report är flera former på frammarsch: white labeling från fintech-bolagens sida, samt att helt outsourca vissa delar av verksamheten mot fintechs från de traditionella bolagens sida. Integrerade inhouse-lösningar och APIer står också högt på listan.

Vi står en spännande framtid till mötes och turen för digitalisering verkar ha kommit till finansbranschen på riktigt. De organisationer som är tidiga och vågar ställa om till den nya tekniken, kommer också bli vinnarna i det långa loppet. Detta i kombination med ett starkare samarbete mellan skola och arbetsmarknad, och mellan traditionella och nya branscher – är vad som kommer vara den drivande kraften som tar digitaliseringen i rätt riktning.


Nyfiken på att veta mer om hur FINQR kan automatisera din fakturering?

Med FINQR Fakturaservice automatiserar du distribution, påminnelser och bokföring av dina kundfakturor.

Men bara för att du automatiserar betyder det inte att din översikt och kontroll minskar, snarare tvärtemot. Du har alltid stenkoll på dina siffror och kan när som helst gå in och justera ett enskilt flöde.

Vi tror på öppenhet och synkar med de flesta ekonomi- eller affärssystem. Och har vi inte stöd för systemet, så löser vi det. Klicka dig gärna in på vår produktsida och läs mer.

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning