Så fungerar reglerna för inkassokrav, efterbevakning m.m.

Så fungerar reglerna för inkassokrav, efterbevakning m.m.

Artikel, Guide

Borgenären (den som skickar fakturan) kan välja att själv driva in sina pengar, eller anlita ombud, exempelvis ett inkassobolag. Inkassoverksamhet regleras av Inkassolagen. Verksamheten ska också bedrivas enligt vad som kallas för god inkassosed. God inkassosed grundar sig i inkassolagen och Datainspektionens praxis samt deras allmänna råd om tillämpning av lagen.

Vi kan illustrera inkassoflödet i två steg, men för enkelhetens skull tar vi även med ett tidigare steg kring betalningspåminnelser. Det finns inget krav på att skicka påminnelser, men det rekommenderas som god inkassosed.

Betalningspåminnelse

Det finns inget som säger att du måste skicka en påminnelse innan du går vidare till inkasso. Det finns heller inga krav på hur påminnelsen ska se ut. Men som vi tidigare nämnt rekommenderas det som god inkassosed att man skickar en påminnelse. Bara för att kunden inte betalat, betyder de inte att de är ovilliga att betala. Ibland kan som känt fakturor glömmas bort och den mänskliga faktorn spela in. Vanligtvis skickar man en påminnelse, men vissa väljer att skicka två – där den första är lite snällare och den andra lite mer direkt. Kom ihåg att du bara kan ta ut så kallad påminnelseavgift för en påminnelse, inte två.

Inkassokrav

Om gäldenären (kunden) inte betalar trots eventuella påminnelser, så kan du välja att gå vidare till inkassokrav. Lagen säger att detta krav måste vara skriftligt. Du har rätt att ta ut max 180 kr i inkassokostnad, och det är max ett inkassokrav per fordran. Detta brev innehåller information om ifall att gäldenären inte betalar frivilligt kommer borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden eller vidta annan rättslig åtgärd.

Betalningsföreläggande

Om kunden inte betalt trots inkassokrav kan du välja att gå vidare till betalningsföreläggande, eller en stämning. Ansökan för betalningsföreläggande görs hos Kronofogden.

Om ansökan hos Kronofogden går igenom får du ett beslut som kan ligga till grund för utmätning. Om kunden bestrider detta, kan du begära att ärendet överförs till tingsrätten och lämna in en stämningsansökan. Vid rätt i domstol kan domen ligga som grund för utmätning.

 

Lär dig mer i vår miniguide om inkassokrav & vad det måste innehålla

Vad måste kravet enligt lagen innehålla? Och hur fungerar egentligen efterbevakning i samband med inkasso? Du hittar svaren på detta och mycket mer i vår kostnadsfria miniguide för inkasso.