Hur ska en faktura se ut?

Lika mycket som felaktiga uppgifter i en inbetald faktura kan kosta dig tid, så kan en felaktigt utformad faktura också bli en kostsam och olaglig historia. I denna artikel går vi igenom vad en faktura ska innehålla enligt lagen.

Men först, vad är en faktura?

Som du säkert vet är en faktura ett dokument som du skickar för att få betalt för en produkt eller tjänst. Fakturor används som verifikationer, både i din och kundens redovisning.

Vid försäljning till företag skickar man fakturor, men säljer du mindre tjänster eller till privatpersoner så kan det i vissa fall räcka med ett kvitto (förenklad faktura). En enkel faktura får man skicka om fakturabeloppet inte överstiger 4 000 kr ink moms. Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida om fler anledningar till att skicka enkla fakturor.

Vad behöver en faktura innehålla?

Som vi tidigare förklarade kan fakturor delas upp i enkla och fullständiga fakturor. Här tar vi upp vad dessa fakturatyper ska innehålla för uppgifter.

En enkel faktura behöver innehålla 5 punkter

 • Datum för utförande
 • Säljaren
 • Vilken typ av varor eller tjänster som tillhandahållits
 • Mervärdesskatt
 • Om det är en kreditnota ska den innehålla en hänvisning till ursprungsfakturan samt de uppgifter som har ändrats.

En så kallad fullständig faktura har 14 punkter

(Varav 9 av dem alltid måste finnas med)

 • Fakturadatum.
 • Ett unikt löpnummer.
 • Säljarens momsregistreringsnummer.
 • Säljaren och köparens namn och adress.
 • Varans eller tjänstens omfattning och art.
 • Datum för när varorna såldes, eller när tjänsterna utfördes/slutfördes.
 • Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset.
 • Aktuell momssats.
 • Momsbelopp som ska betalas, alternativt om det är momsfri försäljning.

De här uppgifterna ska finnas med i vissa fall:

 • När köparen ställt ut fakturan ska uppgiften “självfakturering” anges.
 • När köparen är skattskyldig för köpet ska dennes momsregistrerings-nummer stå med. Du ska skriva omvänd betalningsskyldighet.
 • Betalningsdatumet ska stå med om betalningen har gjorts i förskott eller a conto och betalningsdatumet är annat än fakturadatumet.
 • Vid försäljning av något med vinstmarginalbeskattning ska detta anges, till exempel ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”, ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”.
 • När ett nytt transportmedel levereras till ett annat EU-land ska fakturan innehålla uppgifter om att det är ett nytt transportmedel.

 

Lär dig mer om vad en faktura bör innehålla i vår kostnadsfria miniguide

Vad säger lagen kring fakturans innehåll. Vad måste du ha med och vad är frivilligt i de olika fakturatyperna?

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning