Tajming och relationer är nyckeln – Intervju med FINQRs nya Inkassochef

Grundpelarna för lyckad Inkasso

Sebastian Hjortsberg, Head of Debt Collection

Sebastian Hjortsberg är sedan en tid tillbaka FINQRs nya inkassochef. Han har 13 års erfarenhet från branschen och har varit på både Visma Financial och Fortnox Finans.

Vi ger oss ut på en runda i löpspåret för att reda ut vad lyckad inkasso egentligen består av, samt vilka effekterna blir för både kunder och gäldenärer.

Varför ska man som företag fokusera på kravhantering?

Det bästa är givetvis om företagets kunder inte hamnar i kravhanteringen från första början. En del i att lyckas med detta arbete är att ha tydliga köpevillkor samt arbeta proaktivt med segment som ofta har förfallna fordringar. På så sätt lär de sig över tid och betalningsviljan ökar.

För många bolag är kundreskontran den största tillgången i verksamheten. Det är inte ovanligt att det görs avskrivningar på uppemot 5 % av kundreskontran som förlust. Detta säger en hel del om hur viktigt det är att optimera processen. Små förändring kan ha stor inverkan. Ju snabbare vi kan konvertera kundreskontran till pengar, desto mer tillgång till rörelsekapital.

Tiden är en avgörande faktor för om man får betalt eller ej. Ju tidigare man agerar desto större chans är det att fakturan blir prioriterad.

Vi har sett siffror på att uppemot en fjärdedel av fakturor som är äldre än tre månader aldrig blir betalda. Ligger de i sex månader tredubblas siffran, och över ett år så är det så lågt som 10 % som går att rädda. Givetvis varierar det beroende på bransch och marknad, men det ger ändå en fingervisning på hur viktigt det är att arbeta proaktivt och sänka sin DSO.

När man arbetar systematiserat med kravhantering så ser man ganska snart att lyckandegraden ökar, färre antal ärenden blir obetalda, den administrativa bördan sjunker för ekonomiavdelningen och kundrelationerna blir bättre. Som pricken över i:et får likviditeten sig en rejäl skjuts.

Varför FINQR?

Varför ska man då använda FINQR för sin kravhantering. Svaret på frågan ligger delvis i varför Sebastian valde att hoppa ombord hos oss.

Jag valde FINQR för att det är innovativt bolag med massa kompetens och medarbetare som vill göra skillnad i en stenåldersbransch där det finns mycket att utveckla.

Även om FINQRs plattform passar de flesta och det inte finns något krav på företagsstorlek, så väljer många oss för vår möjlighet till att anpassa och skräddarsy lösningar för lite större och mer komplexa flöden.

Specifikt för inkassot så jobbar vi mycket med kundrelationer och ger gäldenären som inte betalt ett par chanser att korrigera sin betalning innan vi går vidare med kravhantering. Vad som ofta glöms bort är att uteblivna betalningar långt ifrån alltid beror på ovilja hos kunden. De kan exempelvis missat fakturan, fått den till fel adress eller gjort felaktiga inbetalningar. Då fungerar påminnelserna snarare som en service än något störande för kunden.

Vill du veta mer om FINQRs lösning för Inkasso?

FINQR-plattformens inkassomodul täcker in hela flödet från en första fakturapåminnelse och löpande inkassohantering, hela vägen till juridisk rådgivning och efterbevakning. Du väljer själv om du vill använda hela flödet eller enbart köra påminnelser eller inkasso.

Surfa in på vår produktsida för att läsa mer om lösningen. Har du några som helst frågor eller bara vill ta en titt på plattformen, så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Läs mer om vår inkassolösning

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning