Vi välkomnar Claes Ramel som ny VD

Nästa steg i FINQRs resa

I takt med att FINQR växer och under våren värvat flertalet stora kunder, så kommer VD och medgrundare Jakob Carlbring att tillträda som produktchef och tillsammans med utvecklingsteamet accelerera utvecklingen av plattformen som ligger till grund för FINQR.

Claes Ramel tillträder som ny VD för FINQR. Han kommer närmast från drivmedelsbolaget Ecobränsle som grundare och VD, och har tidigare varit verksam inom bland annat e-handel och management consulting.

Det känns fantastiskt kul att bli en aktiv del av ett nytänkande bolag som FINQR. Jag har en stor förkärlek till verksamheter som vågar utmana traditionella branscher. När vi startade Ecobränsle för 12 år sedan var det för att utmana drivmedelsindustrin. Nu gör vi samma sak med FINQR inom ekonomi och finans, säger Claes Ramel.

Fortsatt fokus på automatisering och utveckling nära kunden

FINQR-plattformens huvudfokus är att hjälpa företag planera och optimera sin likviditet. Detta görs genom verktyg för både automatiserad fakturering och kreditlösningar såsom fakturaköp och företagslån.

Vi har byggt plattformen på nya flexibla standarder och fokuserat på att göra en genomtänkt basprodukt som har stora möjligheter att anpassas. Vi har sett en uttalad efterfrågan bland större bolag att man vill bort från ålderdomliga ineffektiva system, säger Claes Ramel.

En del i att utmana den traditionella branschen är att FINQR automatisk kopplar upp sig mot kundens affärssystem och därefter förenklar och automatiserar hela kund-fakturaflödet. Kundbasen är bred och inkluderar snabbväxande startups som GetAccept såväl som traditionella och mer etablerade företag som Kjell & Company.

Vi ser att företag vill arbeta med leverantörer med effektivare och smidigare system som har möjlighet att anpassa sig till kundens ekonomi och kreditprocess. Många av dagens lösningar hjälper inte kunden att förstå sina framtida likviditetsbehov utan erbjuder bara lösningar med fokus på historisk information, här ser vi stora möjligheter framöver, säger Claes Ramel.

Flera rekryteringar och spännande utvecklingsprojekt på gång

Under hösten utökas även försäljningsteamet under ledning av nyrekryterade Martin Hansson. Även utveckling och kundservice kommer stärkas upp för att möta det ökande antalet kunder, den geografiska spridningen och vidareutvecklingen av plattformen.

Jag måste vara lite hemlighetsfull, men kan säga att vi har en rad mycket intressanta utvecklingscase av vår produkt som kommer särskilja den än mer på marknaden. Vi arbetar med ett för branschen helt nytt affärsområde som vi hoppas kunna kommunicera kring inom kort, säger Claes Ramel.

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning