Kundcase med IXX

I detta case lär du dig mer om varför IXX valde FINQRs plattform och vilka effekterna blev. Vi berättar även om hur vi arbetade tillsammans med partnern NAB Solutions för att göra IXX övergång till affärssystemet Microsoft Business Central så smidig som möjligt.

Varför FINQR?

IXX var på jakt efter en plattform som skulle kunna effektivisera ekonomi-avdelningens administration samt förbättra kassaflödet.

Vi skannade marknaden och fastnade för FINQR i och med deras enkla affärsmodell, uppsättning och användarvänlighet. Den funktion som vi blev extra förtjusta i var den som automatiskt avbokar remissan i vår kundreskontra när betalningen av kund är genomförd i bank.

– Richard Rydén

Vilka fördelar och effekter har plattformen gett?

Richard berättar att både kundupplevelsen och medarbetarupplevelsen har förbättrats tack vare FINQR. Mycket beroende på att administrativt arbete och dialoger i samband med obetalda fakturor nu hanteras av FINQR. Att använda en extern part för detta har uppfattats positivt av både medarbetare och kunder.

Utöver tidsbesparingar och bättre upplevelse har IXX även lyckats förbättra sin kredittid avsevärt.

Vi har minskat vårt rörelsekapitalbehov substantiellt och lyckats minska våra genomsnittliga kundfordringar med ca 10 dagar. Vi har dessutom kunnat minska den administrativa tiden internt motsvarande ¼ tjänst.

– Richard Rydén

Hur fungerade samarbetet kring övergången
till Microsoft Business Central?

Som ytterligare ett steg i att optimera sina processer, så valde IXX att byta till affärsplattformen Microsoft Dynamics 365 Business Central. För detta projekt använde de sig av leverantören NAB Solutions.

Samarbetet och kommunikationen med NAB och FINQR när vi bytte affärsplattform till Business Central har varit i världsklass. Lösningen levererades enligt plan med den funktionalitet som utlovats från start, vilket var extremt viktigt för oss.

– Richard Rydén

I samband med övergången till det nya affärssystemet så utvecklade FINQR en skräddarsydd integration mot Business Central för att kunna hämta fakturor och bokföra inbetalningar.

Samarbetet har fungerat jättebra och vi har haft tät kontakt med både IXX och FINQR. Det har varit roligt och prestigelöst. Vi har fått snabba svar på de frågor vi haft vilket är superviktigt. Det har känts som ett tryggt partnerskap. En annan positiv sak är att projektet varit mycket agilt, vilket gör att vi kan agera snabbt om förutsättningar eller krav skulle förändras.

– Fredrik Streby

Tips för de som vill automatisera och digitalisera ekonomin i företaget

Vi tycker att det vore tjänstefel att inte passa på och ställa några frågor om digitalisering när vi faktiskt har ett case med två företag som – precis som vi – arbetar med det på daglig basis. Vilka är de viktigaste frågorna som man bör ställa sig innan en digitaliseringsresa, och vad ska man egentligen fokusera på?

Fredrik på NAB fokuserar på att ha vinsterna med automatiseringen klart för sig. Precisera varför en process måste automatiseras och vad den ger för tidsvinst. Annars är risken att man bara förflyttar manuellt arbete någon annan stans.

Richard på IXX fyller i med att man som företag bör samköra sin totala IT-strategi med affärsstrategin så att de bryggar digitaliseringsgapen. Det kan handla om allt från affärsprocesser, till administrativa processer inom exempelvis ekonomi. När kartläggningen är gjord kan man med fördel placera alla de manuella processerna i en kvadrant som på ena axeln har skalan ”enkelt – svårt att implementera”. Andra axeln har skalan ”liten effekt-stor effekt”. När detta är gjort har man en bra prioriteringslista.

Mer om IXX och NAB Solutions

Som vi tidigare nämnt arbetar både IXX och NAB med digitalisering på daglig basis. IXX är en IT-partner som fokuserar på att förenkla, skapa nya affärsmöjligheter och accelerera tillväxt genom digitalisering. Du kan läsa mer om IXX på https://ixx.se/

NAB fokuserar på att hjälpa företag med att välja, optimera och implementera affärssystem på bästa sätt. De är specialiserade på Business Central. Du kan läsa mer om NAB på https://www.nabsolutions.se/

Vad blir nästa steg?

Utforska FINQR-plattformen

Lär dig mer om hur FINQR hjälper dig att optimera er ekonomi och kundupplevelse.
launchLäs mer