Vad är lagstadgad påminnelseavgift?

Det finns inget som säger att du måste skicka en påminnelse innan man går vidare med inkasso. Men om du skickar en påminnelse, så är den lagstadgade påminnelseavgiften för en skriftlig påminnelse 60 kr. Tänk på att du bara får ta ut en påminnelseavgift, oavsett hur många påminnelser du skickar.

Behöver du hjälp med påminnelseavgifter, inkasso och fakturering?

Är du nyfiken på hur du kan automatisera påminnelser och inkasso för dina fakturor? Med FINQR kan du automatisera hela din fakturering, från utskick och påminnelser, inkasso och hela vägen till bokföring av kundfakturor.

Läs gärna mer om vår tjänst för fakturaservice här.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.