chat_bubble_outline

Svar:

Som du säkert vet är en faktura ett dokument som du skickar för att få betalt för en produkt eller tjänst. Fakturor används som verifikationer, både i din och kundens redovisning. En så kallad fullständig faktura har 14 punkter, varav 9 av dem alltid måste finnas med

 1. Fakturadatum.
 2. Ett unikt löpnummer.
 3. Säljarens momsregistreringsnummer.
 4. Säljaren och köparens namn och adress.
 5. Varans eller tjänstens omfattning och art.
 6. Datum för när varorna såldes, eller när tjänsterna utfördes/slutfördes.
 7. Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset.
 8. Aktuell momssats.
 9. Momsbelopp som ska betalas, alternativt om det är momsfri försäljning.
 10. När köparen ställt ut fakturan ska uppgiften “självfakturering” anges.
 11. När köparen är skattskyldig för köpet ska dennes momsregistreringsnummer stå med. Du ska skriva omvänd betalningsskyldighet.
 12. Betalningsdatumet ska stå med om betalningen har gjorts i förskott eller a conto och betalningsdatumet är annat än fakturadatumet.
 13. Vid försäljning av något med vinstmarginalbeskattning ska detta anges, till exempel ”vinstmarginalbeskattning för resebyråer”, ”vinstmarginalbeskattning för begagnade varor”.
 14. När ett nytt transportmedel levereras till ett annat EU-land ska fakturan innehålla uppgifter om att det är ett nytt transportmedel.

En notis. Informationen på denna sida bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.