Fakturaköp i korthet:

Fakturaköp är en finansiell tjänst som snabbt och enkelt tillåter dig att frigöra rörelsekapital till din verksamhet. Med hjälp av fakturaköp kan du sälja företagets fakturor till FINQR och på så sätt få loss rörelsefritt kapital inom 24 timmar, som du kan omsätta direkt i din verksamhet.

Några bra saker med att sälja fakturor:

  • Ökad likviditet som kan hjälpa ditt företag att växa
  • Minskad kreditrisk
  • Tidseffektivt och pengasparande
  • Mindre administrativt arbete
  • Frigör kapital till viktigare saker
  • Snabbare inbetalningar