Styrkan i att vara disruptiv & hemligheten bakom stark tillväxt

Ett möte med FINQRs försäljningschef

Vi snörar om till gympadojor för en kombinerad paddelmatch och intervju med FINQRs nya försäljningschef Martin Hansson. Vad är egentligen den drivande faktorn bakom stark och snabb tillväxt enligt honom? Och vilka är fördelarna och utmaningarna med att vara disruptiv i traditionella branscher?

Laget före jaget – kultur som bygger resultat

Idrott och föreningsliv har alltid haft en central roll i Martins liv, både i form av styrelseuppdrag och som en genuin sportfantast. Och det är från denna värld som hans syn på ledarskap och organisation har formats. Favoritsporten är Amerikansk fotboll, som är ett tydligt exempel på en sport där allas nischade uppgifter behövs för att teamet ska lyckas.

Enligt mina erfarenheter så är en stark och tydlig kultur grunden för att kunna skapa stark och snabb tillväxt som är hållbar. Jag har med mig ”laget före jaget” från idrotten, där det handlar om att bygga starka team genom god sammanhållning. En ledare är ingenting utan sitt team.

Att coacha individen och jobba med personlig utveckling är absolut viktigt. Det sägs oftast att sälj är en ”one person show”, men då har man missat en viktig del enligt mig. Stark och ihållande försäljningsutveckling fungerar sällan om man inte har en god sammanhållning i teamet. Det är från en god teamkänsla som motivation växer till sig och skapar starka individuella prestationer.

Det är också av största vikt att sälj inte isolerar sig i ett bolag och blir en egen liten ö som fokuserar på sitt. Lika viktigt som laget är för säljteamet, lika viktigt är det att skapa samma känsla med alla avdelningar i bolaget. Det handlar om att skapa en sammanhållning över avdelningarna. När man får en säljare och någon från kundservice att spontant göra high five för att säljaren fått in kunden och kundservice hjälpt dem komma igång, då har man lyckats.

Det gäller att få alla i bolaget att se kopplingen mellan sin egen och andras roll. Vad alla avdelningar bidrar med, och hur viktig kommunikationen emellan dem är för att påverka företagets utveckling positivt.

När kulturen är på plats finns modet att vara disruptiv

Martin kommer senast från det fossilfria drivmedelsbolaget Ecobränsle – ett bolag som gick från dryga 100 mkr i omsättning till nästan 900 mkr under de sju åren han arbetade där. Han ser likheter mellan Ecobränsle och FINQR trots att de är i helt olika branscher.

Ecobränsle är en utmanare och uppstickare i en annars väldigt traditionell och formell bränslebransch. På liknande sätt är FINQR en innovativ utmanare och frisk fläkt inom en annars ganska så strikt finans- och teknikbransch.

Genom att våga göra saker på ett annorlunda sätt, både produktmässigt men även försäljningsmässigt, så lyckades de på Ecobränsle att sticka ut och bygga ett unikt varumärke. Att vara disruptiv inom en bransch är en stor utmaning, men lyckas man så kan uppsidan vara stor. Man skapar sig nästan en egen ”bransch i branschen”, som konkurrenter får det svårt att utmana en inom.

Martin tror på att kulturen är en stor drivkraft bakom innovation och att orka och våga vara annorlunda. Innovation och förändring kopplas enligt vissa ihop med otrygghet. Och till viss del har dem rätt. Att konstant befinna sig i förändringsprocesser och uppfinna nytt och förbättra befintligt, är förenat med en del osäkerhet. Men bara för att något är osäkert, betyder det inte att det måste vara otryggt.

För att orka befinna sig i konstant utveckling på ett framgångsrikt sätt, så krävs en grund av trygghet, och det är här lagkänslan och kulturen kommer in. Genom att bygga en god sammanhållning och gemensam förståelse inom hela bolaget, så bygger man en trygg kultur och motivation som krävs för att kunna vara disruptiv framgångsrikt.

Tror du också på laget och att våga utmana det traditionella?

Det spelar ingen roll om du sitter på en ekonomiavdelning som vill utvecklas och effektivisera sina processer, eller om du är någon som vill hjälpa ekonomiavdelningar att digitaliseras på ett mänskligt sätt. Martin vill gärna prata med dig och lyssna på dina tankar.

Nyfiken på FINQRs lösningar?

Klicka dig in här för att lära dig mer om FINQRs plattform. Här kan du även boka en kostnadsfri konsultation och visning av FINQR.

Nyfiken på att jobba med oss?

Skicka gärna ett mejl till [email protected] och beskriv vad som driver dig och varför du skulle vilja hoppa ombord på FINQR-resan.

Delad glädje, är dubbel glädje

Kategorier & taggar för denna artikel:

Tips på liknande läsning