Behöver du hjälp med att kunna skicka Svefakturor? Det råder en del förvirring kring de olika formaten för e-fakturor, eller EDI-fakturor som de ibland kallas för.

Svefaktura 1.0, Svefaktura BIS 5A 2.0 och PEPPOL BIS Billing 3.0 (som även kallas för PEPPOL-faktura) är några av de formatnamn som det pratas om i samband med lagen om att offentlig sektor ska e-faktureras.

SFTI är ett initiativ med information kring e-fakturaformat, i deras material nämner de följande format vid kundfakturor till offentlig verksamhet: PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format. Dessa andra avtalade format kan vara exempelvis Svefaktura 1.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0.

Om du vill läsa mer om lagkravet för Svefaktura och e-fakturor kan du läsa det här.

Vill du läsa mer om vår tjänst för att skicka bl.a. Svefaktura, klicka här.